Stockholms stad
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Rädda Fredhällsparken

Rädda Fredhällsparken

Centerpartiet vill att staden utreder alternativa platser för en fotbollsplan på Kungsholmen. Detta eftersom partiet är emot idén om en 11-mannaplan i Fredhällsparken. Läs mer här.