Centerpartiet vill ta bort fem utsatta områden

Karin Ernlund skriver, tillsammans med gruppledarna i Göteborg och Malmö om att de tillsammans vill ta bort fem utsatta områden i städerna. Förebilden är hur centerstyrda Falkenberg, som är den enda kommunen som plockat bort ett utsatt område från polisens lista, har gått tillväga. Läsa artikeln här.