Rädda Stockholms sista mjölkgård

Stockholms stad har misskött sitt fastighetsägaransvar med Åva gård. Därför vill Karin Ernlund att staden säljer gården till de som arranderar gården för en krona. Då skulle de kunna rädda sina mjölkkor, som annars riskerar nödslakt.

Läs mer om Åva gård här.