Möjligheternas Stockholm: Grönblå budget för 2019

Nu presenterar det grönblåa samarbetet – Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – gemensamt sitt förslag på budget för Stockholms stad 2019: en modern och hållbar storstad där alla kan förverkliga sina drömmar.

Den nya majoriteten är överens om att Stockholm ska vara en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar stad. Människor ska känna trygghet, tillit och framtidstro i Stockholm. Stockholm ska vara en öppen och modern stad med livskvalitet för alla stockholmare. Stockholm ska vara en stad med ren luft och rent vatten och som är världsledande i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar i klimatarbetet. Alla invånares frihet och möjligheter ska värnas oberoende av bakgrund. Stockholm ska vara en stad för alla där tillgängligheten och delaktigheten ständigt utvecklas.

Integration, företagsklimat och arbetsmarknadspolitik är en viktig utmaning de kommande åren. Vi stärker upp integrationsarbetet och stadens arbetsmarknadspolitik. Tillsammans med näringslivet och idrottsrörelsen, kulturlivet och civilsamhället ska Stockholm bli bäst på integration och alla som kan jobba ska kunna försörja sig själva. Det är viktigt för jämställdhet och människors självbestämmande säger Karin Ernlund (C), arbetsmarknads- och idrottsborgarråd och gruppledare för Centerpartiet.

I budgeten för 2019 så föreslår det grönblåa samarbetet bland annat att:

  • Stockholm ska vara världsledande i klimat- och miljöarbetet. Därför skärps nu klimatmålen och Stockholm ska vara en klimatpositiv stad 2040. Vi investerar en klimatmiljard i investeringar som märkbart minskar stadens klimatpåverkan och till klimatanpassningsåtgärder som gör staden mer motståndskraftig mot klimatförändringar. Samtidigt ska staden ta fram en lokal koldioxidbudget.
  • Alla stockholmare ska ges förutsättningar att försörja sig själva och inkluderas i samhället. Vi inrättar ett integrationsutskott för att ta ett samlat grepp om integrationsarbetet. Vi ska utreda en ny modell för vuxenutbildning och sfi, en vuxpeng och utveckla möjligheten till yrkesutbildning med integrerad språkundervisning. Föreningsstödet till idrotten ska utformas för att främja långsiktighet och för att locka fler barn och unga till idrotten samt öka integrationen.
  • Kulturen ska ges plats i stadens planering när staden växer och göras mer tillgängligt i det offentliga rummet. Stadens kulturpolitik ska präglas av ambitionen att tillgängliggöra kulturen för fler. Vi satsar 15 miljoner på skötseln och drift av stadsmiljön och våra parker.

Läs hela pressmeddelandet här.