Nu inleds Stockholms stads budgetfullmäktige

I dag inleds två intensiva dagar i kommunfullmäktigesalen, där 2019 års budget står i fokus. Gruppledare för Centerpartiet i Stockholms stad, Karin Ernlund, inledde med två anföranden. Läs dem nedan.

Anförande 1:

Ordförande, fullmäktige, stockholmare,

Jag och Centerpartiet är mycket stolta och glada att få yrka bifall till Kommunstyrelsens förslag till budget idag. Vår budget heter Möjligheternas Stockholm och det är vad jag tänkte ägna mina minuter att prata om.

Vår stad växer. Vi får fler nya invånare, vi bygger nya bostadsområden, företag etablerar sig här och besökare söker sig hit.

Med det kan vi välja att se möjligheter eller att se problem. Vi väljer att se möjligheter i att staden växer.

Oavsett vad du har med dig för kunskaper och erfarenheter ska du bor i Stockholm eller flyttar till Stockholm få möjlighet att bidra. Alla nyanlända ska snabbt kunna komma i jobb eller studier. Därför innehåller vårt förslag till budget etableringscentrum för nyanlända, en integrationspakt med näringslivet och ökad kvalitet i kom vux och SFI.

Stockholm har också möjligheten att visa andra städer i Sverige och i världen att det går att ha världens tuffaste miljöarbete samtidigt som staden växer. Det går om vi vågar utmana oss själva och gå före andra. I den budget vi ska besluta om idag och imorgon finns både tuffare krav vid upphandlingar med - som kommer driva miljöarbetet framåt. Men också satsningar på ny teknik - exempelvis för att skapa minusutsläpp i Värtaverket. Det är jag som centerpartist och representant för det grönblå samarbetet oerhört stolt att leverera.

Ordförande,

Alla som kan jobba ska kunna försörja sig själv i Stockholm. Det är en viktig frihetsfråga. Egen inkomst och kollegor att fika med kan betyda allt för den enskilde. Vi ska erbjuda alla stockholmare möjligheter att vidareutbilda sig, att få stöd och coachning för att söka och komma i jobb.

Stockholm har ett starkt och spännande näringsliv, men samtidigt har vi stora klyftor. Mellan inrikes och utrikes födda. Och mellan stadsdelar i innerstad och ytterstad. Dessa klyftor ska vi bryta. Och skapa möjligheter för alla.

Det är en viktig uppgift i stadens budget för 2019 men det är en minst lika viktig uppgift för civilsamhälle, näringsliv och föreningsliv. Integration och livschanser skapas genom möten mellan människor. Genom läraren som inger framtidstro hos eleven, genom att få det allra första jobbet eller genom gemenskapen i handbollslaget.

Ordförande,

Mitt parti gick till val på öppenhet och medmänsklighet. Och mot slutenhet och rasism. Vi gjorde vårt bästa val i Stockholm på 42 år och jag kommer göra allt för att förvalta det förtroendet och mandatet. Därför är jag extra stolt över att gå fram med en budget som är framskriven av en stabil majoritet som är överens om att tillsammans ta ansvar för Stockholm och säkerställa att nationalistiska partier på högerkanten inte får inflytande över kommunpolitiken i Stockholm.

Genom ett gott samarbetsklimat, en god samtalston och ett ledarskap som vågar och kan fatta beslut kan vi ta ansvar för Stockholm och skapa möjligheter för stockholmarna.

Ni ser resultatet av detta goda samarbetsklimat och vilja att ta ansvar i denna budget. Jag tycker vi i denna sal ska vara extra stolta över detta. Vi har ett stabilt ledarskap för Stockholm de närmaste fyra åren, vi säkerställer öppenhet, medmänsklighet och ansvarstagande.

Det borgar för att vi kan ta oss an vår stora utmaning. Att skapa möjligheter för alla stockholmare.

Bifall till Kommunstyrelsens förslag till budget.

Anförande 2:

Ordförande, fullmäktige, stockholmare,

Stockholm är inte de beslut vi fattar i denna rådssal. Vi må fatta beslut om storlek på hus, men Stockholm är det som händer i husen och mellan husen. Stockholm är de restauranger som öppnas, de konserter som hålls och de hundratals fotbollsmatcher som spelas varje helg.

Politiken ska uppmuntra och stötta entreprenörer och eldsjälar – inte sätta upp hinder i form av krånglig byråkrati och stelbenta regelverk.

Vi ska ha ett föreningsliv som vill och kan ta ansvar för att skapa en meningsfull fritid för alla Stockholms barn och unga.

Vi ska ha ett företagsklimat som gör att fler vill och kan starta företag, anställa fler och bidra till att göra staden tryggare, trevligare och mer levande.

För att fler ska ha ett jobb att gå till, för att integrationen ska fungera och för att vi ska få in skatt till vår gemensamma välfärd måste företagsklimatet i Stockholm bli mycket bättre. Därför är vår ambition är att Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat år 2025

Ordförande,

Alla stockholmare ska få ta del av Stockholms rika kulturliv, föreningsliv och arbetsmarknads. Både de som är födda och uppvuxna här, de som kom till Stockholm i vår tids största flyktingvåg och de som bott här i många år. Vår stad ska vara öppen, medmänsklig och tillgänglig för alla.

Jag är därför stolt över att kunna yrka bifall till en budget med flera förslag för att riva murar, sänka trösklar och ge bättre service och bemötande till våra företag, föreningar och stockholmare.

Bifall till Kommunstyrelsen förslag till budget!