Nattlivsstrategi ska underlätta för Stockholms nattklubbar och livescener

Stockholm ska vara en nattlivsvänlig stad som aktivt skapar goda förutsättningar för nattklubbar, livescener och evenemangsarrangörer. Det slår stadens första nattlivsstrategi fast. Tidiga insatser och effektiv service ska se till att nattlivet får ta plats och blomstra i vår växande stad.

- Jag vill riva muren mellan fin- och breddkultur, Stockholm ska vara en rolig, attraktiv och kreativ stad. Vi började med ett tillsätta en utredning av livescenerna 2019. I fjol tog vi fram stadens första bullervägledning för musikverksamheter med målet att antalet störda grannar ska minska utan att verksamheterna ska behöva bli färre. Nu har vi tagit fram Stockholms första nattlivsstrategi som ska göra det enklare för nattlivsaktörer etablera sig i Stockholm och driva verksamhet här. Det är en väldigt konkret strategi med tydliga åtgärder hur staden ska jobba proaktivt och samordnat för att underlätta för nattklubbs- och evenemangsarrangörer, säger jonas Naddebo (C), kultur- och stadsmiljöborgarråd.

"Strategin kan bidra till en lättare återstart för Stockholms kultur- och nattliv."

- Det känns extra viktigt att sjösätta strategin just nu. Under pandemin har hela sektorn haft mer eller mindre näringsförbud, en massa jobb har försvunnit och staden har varit tyst och tråkig. Strategin kan bidra till en lättare återstart för Stockholm kultur- och nattliv.

– Ingen storstad är komplett utan ett levande natt- och nöjesliv. Det gör Stockholm till en stad som människor vill bo och vistas i, som kan attrahera talanger, turister och företag. Nattekonomin står för en betydande del av stadens omsättning. Att människor rör sig i staden fler av dygnets timmar bidrar dessutom till en tryggare stad, säger Jonas Naddebo (C), kultur- och stadsmiljöborgarråd.

Läs artikeln i Dagens Nyheter.

Tre fokusområden med konkreta åtgärder

Strategin identifierar tre övergripande fokusområden med konkreta åtgärder för en mer nattklubbs- och livescensvänlig stad.

  • Staden ska ha tydliga, samordnade och proaktiva tillstånds- och tillsynsprocesser. En tydlig och sammanhängande servicekedja för etableringar av nattklubbar och livescener utvecklas.
  • Nattklubbs- och livescensverksamhet uppmuntras i stadens egna lokaler och på stadens egen mark. Staden ska i tidigt skede i dialog med eventuella arrangörer identifiera områden, fastigheter och platser som har förutsättningar att inrymma livescener och nattklubbar
  • Effektiva kontaktvägar och servicekedjor för Stockholms nattklubbs- och livescensaktörer. Kulturlotsningen utökas och blir främsta kontaktled för aktörer inom livescen och nattklubbar.

Stockholms stads strategi för nattklubbar och livescener svarar på flera budgetuppdrag från 2020 som på olika sätt syftade till att stärka förutsättningarna för en nattlivet och livescenerna. Strategin har tagits fram, genomförs och följs upp av kulturförvaltningen, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och Visit Stockholm.

I november 2020 antogs stadens första bullervägledning för musikverksamheter med målet att antalet störda grannar ska minska utan att verksamheterna ska behöva bli färre.

Läs Stockholms stads strategi för nattklubbar och livescener (pdf)