Välkomna förslag för snabbare stombussar

Alla som någonsin åkt någon av de blå bussarna i Stockholms innerstad kan skriva under på hur olidligt långsamt det ibland går. Frekventa resenärer kan troligen med precision peka ut exakt vilka sträckor som är extra plågsamma. Därför är det nu glädjande att det finns flera förslag på bordet som ska snabba upp bussens framkomlighet. Drömmen är komma upp i 20 km/h från dagens 13 km/h, vilket skulle spara 20 minuters restid mellan ändstationerna*.

Centerpartiet har under flera års tid drivit på frågan om att öka upp snabbheten för stombussarna. Vi har gång på gång lagt fram förslag om separata körfält och om bus-rapid-transsystem – ett system där bussen nästan får samma system som en spårvagn och där biljetten läses av innan man går på. En annan fråga här är hur man ska minska kolonnkörningen – det vill säga att det kommer fyra fyran på raken, varav den sista är tom och sedan får resenärerna vänta 20 minuter på nästa buss, som blir full, försenad och bussarna börjar gå i kolonn igen…

Därför är det nu med glädje vi läser den utredning som är gjord i frågan om hur fyran ska komma snabbare fram. Vi ser att många tidigare tankar och idéer som vi själva länge slagits för finns med. Vi kommer jobba för att många av förslagen blir verklighet så att det blir mer fart på fyran. Och när åtgärderna för fyran är på plats planerar vi för att gå vidare med övriga stombusslinjer.

Gustav Hemming, Tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd

Karin Ernlund, Gruppledare för Centerpartiet i Stockholms stad

*Totalt går sträckan på 30 minuter istället för dagens 50 minuter.