Historisk satsning på stadsmiljö

Onsdagen den 6 oktober presenterade vi Stockholms stads budget för 2022. Bland budgetsatsningarna finns en rekordstor stadsmiljösatsning för ett renare, grönare och tryggare Stockholm.

Karin Ernlund och Jonas Naddebo berättar om stadsmiljösatsningen i Mitti.

Ett grönt, skönt, tryggt och roligt Stockholm är en hjärtefråga för Centerpartiet i Stockholm. Alla som besöker naturreservat, parker och grönområden ska kunna mötas av en trevlig och trygg miljö.

I och med pandemin har stockholmarna visat ett ökat intresse för skog och natur. Allt fler har börjat nyttja grönområden i staden och utemiljön har för många upptäckts på ett nytt sätt – sociala sammankomster har fått flytta ut i parker, fler har valt att träna utomhus istället för inne på gym och fler har använt naturreservaten för promenader. Dessutom är Stockholm en växande stad och i takt med det så växer antalet som nyttjar grönområdena.

- Det är positivt att fler vistas i våra utemiljöer nu, vi vill gärna att den trenden fortsätter. Dock ställs det högre krav på skötsel och underhåll när det är många som nyttjar den offentliga miljön. Därför genomför vi nu denna stora satsning på en grönare och renare stad, säger idrottsborgarråd Karin Ernlund (C).

Totalt 90 miljoner satsas för att förbättra stadens parker, grönområden och naturreservat. Det innebär en historiskt stor satsning på stadsmiljö.

- Vi satsar 34 miljoner för att stärka renhållning och skötsel i stadens parker. Ytterligare en satsning är de 5 miljoner som går till fler innovativa, solcellsdrivna och klimatsmarta sopkärl. I budgetarbetet är det viktigt för oss att hålla målet om en grönare stad i tanken och satsningen på sopkärlen både gynnar miljön och bidrar till fler innovativa lösningar för ett klimatsmart Stockholm, säger kultur- och stadsmiljöborgarråd Jonas Naddebo (C).

Förutom fler besök i grönområden har stockholmarna under pandemin visat ett ökat intresse för stadsodling. Här vill Centerpartiet i Stockholms stad involvera den yngre generationen att redan i tidig ålder lära sig mer om matens resa från jord till bord.

- Vi satsar 2 miljoner på stadsodling för de yngre för att i samarbete med förskolor möjliggöra stadsodling i parker. Detta har ett pedagogiskt syfte då barnen får lära sig om odling samtidigt som det skapar ökad trivsel i våra parkområden, säger Jonas Naddebo.

- Budgeten innebär även satsningar på spontanidrottsytor som exempelvis utegym och boulebanor. Dessutom kommer vi att satsa på bättre skyltning kring motionsspår och fiskeplatser. Det är ju vår önskan att stockholmarna ska fortsätta nyttja parker och grönområden, säger Karin Ernlund.