BUDGET 2022: VI VÄXLAR UPP STOCKHOLM

Nu är Stockholms stads budget för 2022 klar!

"Stort fokus ligger på skola och äldreomsorg. Men också på att växla upp Stockholm för att återstarta staden efter pandemin. Vi satsar på fler platser på yrkesutbildningar, på ett bättre företagsklimat för fler jobb och fler företag. Det är också en budget som säkerställer att Stockholm fortsätter att ligga i framkant när det gäller miljö och klimat." Det säger Karin Ernlund, gruppledare och borgarråd för Centerpartiet i Stockholm.

Här är några av de viktigaste satsningarna.

 • Trafiken i Stockholms innerstad ska vara utsläppsfri 2030. För att uppnå det jobbar vi bland annat med näringslivet för att elektrifiera transporter och utökar antalet laddplatser kraftigt. Du ska kunna ladda din bil på alla parkeringsplatser i innerstaden och på 80 % av stadens övriga parkeringsplatser 2030.
 • Stärkt stöd för biologisk mångfald och naturreservat.
 • En historisk satsning på stadsmiljön för ett renare, grönare och tryggare Stockholm.
 • Vi växlar upp Stockholms kulturliv, genom att förlänga stödet till det fria kulturlivet och genom att satsa på evenemang.
 • Extra resurser till stadens bibliotek för att kunna ha bättre öppettider och öka tryggheten. Vi gör också en särskild satsning på läsfrämjande insatser gentemot förskolan.
 • Permanent nolltaxa för barn- och ungdomsidrotten i stadens anläggningar året runt.
 • Särskild satsning på att öka simkunnigheten bland barn, genom att erbjuda alla förskoleklasser i ytterstaden förberedande simskola, vi kommer också att utbilda strandvärdar tillsammans med svenska livräddningssällskapet som ska jobba på våra strandbad.
 • Mer pengar för att utveckla fritidsgårdarna för att bli trygga, jämlika med bra verksamhet.
 • Kunskapssatsningen på skolorna i Järva byggs ut till alla utsatta områden i Stockholm
 • Ökat antal platser på komvux där vi bland annat kommer att kunna erbjuda fler lärlingsutbildningar.
 • Fler korta utbildningar för grön omställning.
 • Mer utbildad personal i äldreomsorgen.

Läs hela budgeten på Stockholms stads hemsida