Till alla barn och ungdomar – fortsätt att idrotta!

Med anledning av de nya restriktionerna, som regeringen meddelade den 10 januari, och att samhället än en gång tvingas vidta åtgärder som påverkar möjligheten att idrotta på grund av pandemin. Här kommer en uppmaning och ett förtydligande till alla Stockholms barn och unga samt deras tränare och idrottsledare. Fortsätt att idrotta! Träna på!

Jag har nämligen fått indikationer både från föreningsliv och ungdomar som tyder på att vissa uppfattat att möjligheterna till inomhusträning är begränsade även för barn och unga på grund av nya restriktioner. Så är inte fallet. Det är viktigt med ett klargörande i frågan.

Enligt pandemilagen så ska man beräkna det maximala antalet besökare som får vistas i varje avgränsat utrymme i våra verksamhetslokaler inomhus. Maxantalet innebär att varje besökare ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Detta gäller dock endast vuxnas verksamhet. Alltså personer födda 2001 eller tidigare. Barn och unga, födda 2002 eller senare, omfattas inte av begränsningen och kan och bör träna vidare precis som vanligt. Inte minst är det extra viktigt nu när restriktionerna tillfälligt avråder från deltagande i cuper och läger inomhus.

Återigen drabbas barn och unga av otydliga och blandade budskap från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Barn och unga har redan fått betala ett mycket högt pris för att minska smittspridningen. Oron för att många ska sluta med sina idrotter är stor när cuper och turneringar inte kan arrangeras inomhus. Därför är det av största vikt att det inte finns några missförstånd kring barn och ungas möjligheter till att fortsätta träna. Som ansvarig för idrottsfrågor i Stockholm vill jag därför säkerställa att det inte råder några oklarheter.

Så till våra idrottsledare vill jaga säga: fortsätt att boka våra lokaler och fortsätt ert fantastiska arbete med att hålla igång idrott och rörelse och att ge Stockholms barn och unga en meningsfull fritid.

Och till alla våra unga vill jaga säga: snöra på er skorna och fortsätt att träna. Håll ut, ni kommer att få delta i turneringar igen!

Karin Ernlund (C), idrottsborgarråd i Stockholm