Ny lekplats för gäddor på Norra Djurgården

Stockholms gäddor och abborrar har fått en ny lekplats vid Lillsjöns fiskvåtmark. Idrottsborgarråd Karin Ernlund (C) var med och invigde fiskvåtmarken tillsammans med bland andra idrottsförvaltningens fiskekonsulent Oliver Karlöf.

– Vi vill ha en levande och aktiv stad, där det finns goda möjligheter till sportfiske och där det finns ett rikt djurliv. Nu skapar vi en viktig lek- och uppväxtplats för främst gädda och abborre. Det främjar det angelägna arbetet att återställa balansen i Östersjön men också det aktiva sportfisket i staden, säger Karin Ernlund.

"Vi bidrar till en bättre balans i Östersjön."

Minskande rovfiskbestånd i skärgården är idag ett av de stora hoten mot ett friskt hav. Projektet att under våren dämma upp en våtmark på Lillsjöängen, som är placerad mellan Laduviken och Husarviken, är ett samarbete mellan Stockholms stad, Kungliga Djurgårdens förvaltning och Världsnaturfonden WWF. Genom att skapa nya lekplatser för rovfiskar kan man förstärka bestånden i havet vilket i sin tur bidrar till bättre balans i Östersjön.

Vid Lillsjöns fiskvåtmark finns en spaningsplattform för besökare med informationstavla intill.