Centerpartiet i Stockholm vill bygga tunnelbanestation i Marieberg

Med anledning av Region Stockholms samråd om stationsplaceringar för ny tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö föreslår Centerpartiet i Stockholm att en station även bör placeras i Marieberg. Marieberg är en plats med stor potential för centralt belägna bostäder och arbetsplatser och detta kan finansiera kostnaden för en ytterligare station på linjen.

– I Stockholm behöver vi öka takten i bostadsbyggandet. En nyckel för att uppnå detta är bra mobilitetslösningar och en smart utbyggnad av kollektivtrafiken. Här i Marieberg finns det potential för båda delarna – vi skulle kunna bygga fler bostäder och arbetsplatser och i samband med det placera en tunnelbanestation vid Västerbron, säger Karin Ernlund, distriktsordförande för Centerpartiet i Stockholms stad.

2021 genomförde Region Stockholm en lokaliseringsutredning där det konstaterades att en station i Marieberg skulle ge upphov till samhällsekonomiska restidsvinster om 600 miljoner kronor. En ytterligare station på den nya linjen skulle enligt samma utredning kosta 1 miljard kronor att bygga. Enligt Centerpartiets beräkningar, utifrån möjlig exploatering av nya bostäder och kontor, kan en ny stationsplacering innebära exploateringsintäkter om 1-1,5 miljarder kronor. Det finns därmed inga ekonomiska argument för att avstå fler stationsplaceringar utmed den nya tunnelbanelinjen.

Centerpartiet ser också stora kollektivtrafiknyttor i att knyta ihop Kungsholmen med Södermalm med en anslutning av den nya linjen också i Hornstull.

– Möjligheterna att bygga högt, tätt och grönt vid Marieberg har ändrats radikalt genom Brommautredningen. Om det kan finansiera t-banestationer vid Marieberg och Hornstull längs den nya tunnelbanelinjen, ger det en unik möjlighet till en bättre trafiklösning mellan Kungsholmen och västra Södermalm med stora samhälls- och miljönyttor. Det är en chans vi inte får kasta bort utan som behöver prövas seriöst, både för klimatets, bostädernas och den regionala tillväxtens skull säger Gustav Hemming, gruppledare för Centerpartiet i region Stockholm.

Länk till pressmeddelande: https://www.mynewsdesk.com/se/centerpartiet-i-stockholms-stad/pressreleases/centerpartiet-i-stockholm-vill-bygga-tunnelbanestation-i-marieberg-3193205