(C) och (SD) i Stockholm anordnar debatturné tillsammans

Centerpartiet i Stockholm och Sverigedemokraterna i Stockholm är överens om att göra en debatturné tillsammans – som ska handla om den lokala politiken.

De båda partierna ser varandra som sina respektive motpoler i lokalpolitiken och vill synliggöra dessa skillnader till väljarna.

Totalt rör det sig om tre debatter om tre olika ämnen, med representanter från de båda partidistrikten.

Klimat, miljö, trafik & framkomlighet

Karin Ernlund v Gabriel Kroon

När: 16/8, kl. 18:00-18:45

Var: Alviks Kulturhus

Trygghet i och runt Stockholm.

Malin Björk v Gabriel Kroon

När: 20/8, kl. 13:00-13:45

Var: Raoul Wallenbergs torg

Stockholms kultur, värderingar och nattliv

Jonas Naddebo v Gabriel Kroon

När: 25/8, kl. 17:30-18:15

Var: Medborgarplatsen