CENTERPARTIET PRESENTERAR SJU PUNKTER FÖR JÄMSTÄLLD FOTBOLL

Stockholm ska vara en idrottsstad där både flickor och pojkar har samma möjligheter att utöva och drömma om att idrotta på elitnivå. Vi har fortfarande en lång väg att gå för att idrotten ska vara jämställd och därför behöver politiken göra sitt för att ge alla samma förutsättningar. Nu presenterar Centerpartiet sju punkter för att förbättra förutsättningarna för damfotboll.

– Fotboll är den idrott som har flest utövare i Stockholm, därför är det viktigt att vi kommer framåt i arbetet för mer jämställdhet. Det allra viktigaste är att vi får fler tjejer att börja spela fotboll och även fortsätta med det när de når tonåren. Vi tror att det finns flera olika sätt att förbättra förutsättningarna, bland annat genom fler kvinnliga ledare, bättre anläggningar och bättre tillgång till toaletter, säger Karin Ernlund (C), idrottsborgarråd i Stockholms stad.

Punkter för fotbollens bästa

Stockholm har ansökt om att arrangera fotbolls-EM för damer 2025
Stockholm har ansökt om att vara värdstad för fotbolls-EM för damer 2025. Staden har beslutat att satsa 45 miljoner kronor i samband med ett eventuellt EM. 7 miljoner kommer att gå till socialt hållbara insatser såsom att göra en satsning på flickfotboll med särskilt fokus på underrepresenterade grupper, stärka ledarskapsprogram för kvinnliga ledare inom tjejfotboll samt att bidra till att fotbollen blir en än synligare integrerande kraft mellan människor i olika åldrar och kön, från olika delar av staden.

Sponsringen behöver bli mer jämställd
För att stärka damfotbollen behöver klubbarna få bättre förutsättningar för att få in pengar via sponsring. Idag kommer till exempel ungefär 85 procent av intäkterna till damfotbollen från företag och näringsliv, och det finns ett stort intresse av att sponsra idrottsföreningar. Med dagens regler kostar det mer att sponsra barnidrott och damidrott än att sponsra herridrott. Anledningen är att sponsringskostnaden idag kopplas till ett marknadsvärde, vilket gör att företag inte har möjlighet att göra samma avdrag i till exempel damfotboll som i herrfotboll. Vi vill att reglerna ändras så att Sverige får ett mer rättvist och jämställt sponsringssystem.

Fler fotbollsplaner
Stockholm lider av en brist på idrottsanläggningar och den viktigaste frågan för att förbättra förutsättningar för alla att utöva idrott inklusive fotboll är att det finns fotbollsplaner och anläggningar. Enligt befolkningsprognosen behöver Stockholm 21 konstgräsplaner till 2030. Den viktigaste frågan för att förbättra förutsättningar för alla att utöva idrott och även fotboll är att det finns fotbollsplaner och anläggningar både för bredd. Idag har vi inte fotbollsplaner så det räcker att möta efterfrågan och inget barn i Stockholm ska få höra att det inte har möjlighet att spela fotboll för att det är fullt i alla lag.

Bättre anläggningar för allsvensk damfotboll
Vi behöver fler arenor med en publikkapacitet kring 5000 för stämningsfulla allsvenska matcher och vi behöver satsa på bra och moderna träningsanläggningar för våra elitlag. De anläggningar som idag används för träning och match ska vara väl underhållna och attraktiva för att ge bästa möjliga förutsättningar.

Trygga och tillgängliga anläggningar
För att alla barn och unga och i synnerhet flickor ska känna sig trygga och bekväma att spela fotboll på stadens fotbollsplaner måste tryggheten bli bättre både vid fotbollsplanen och på vägen till och från den. Vi behöver bättre belysning, fler vuxna som rör sig kring planerna och i vissa fall ordningsvakter som regelbundet finns i området. Det måste också finnas omklädningsrum och toaletter tillgängliga vid alla fotbollsplaner. Nya omklädningsrum ska utformas på ett sätt som tillgodoser flickor och kvinnors behov och befintliga omklädningsrum ska jämställdhetsanpassas där det behövs. Vi vet att frågan om omklädningsrum och toaletter är något som är viktigare för flickor än för pojkar.

Satsa på kvinnliga ledare, domare och tränare
Precis som vi vill se fler tjejer som spelar fotboll vill vi också se fler kvinnliga ledare, tränare och domare, såväl i herr- som damfotbollen. De är viktiga förebilder och en viktig del i att fotbollen ska bli mer jämställd. Under nästa mandatperiod vill vi avsätta pengar för en utbildning och ett mentorskapsprogram för kvinnliga ledare.

Få fler tjejer att börja och fortsätta spela fotboll
Det viktigaste är att fler tjejer börjar och fortsätter spela fotboll. Genom mer samarbete med skolan, riktade satsningar mot tjejer och fler fotbollsplaner vill vi att fler tjejer hittar till fotbollen och att fler fortsätter spela fotboll även som tonåringar. Så ger vi förutsättningarna för en jämställd fotboll som är lika tillgänglig för flickor som pojkar och där alla kan drömma om livet som fotbollsproffs.