Centerpartiet i Stockholm vill satsa på laddstolpar

Vi kan inte satsa fullt ut på en elektrifiering av bilar om det inte finns tillräckligt med laddplatser. Därför vill Centerpartiet att alla parkeringsplatser i Stockholm ska bli laddplatser.

– Vi tycker att alla parkeringsplatser ska ha laddmöjlighet. För vi vill ju att så många som möjligt ska kunna byta till en elbil eller laddhybrid i Stockholm, men då måste de ha någonstans att ladda, säger Martin Ådahl, riksdagsledamot (C) Stockholms stad.

Den stora utmaningen är dels kostnader för olika tillstånd, dels långa utredningstider. Vi behöver minimera investeringskostnaderna och korta genomförandetiderna så mycket som möjligt.

– Vi behöver verkligen få upp farten och måste därför underlätta för marknadens aktörer. Det kan handla om snabbspår för processer kopplade till laddinfrastruktur som bygglov och markavtal. Det kan handla om nya innovativa tekniska lösningar som att kunna ladda från belysningsstolpar och särskilda luckor i gatan, säger Karin Ernlund, gruppledare och distriktsordförande för Centerpartiet i Stockholms stad.

Centerpartiet vill:

-Centerpartiet i Stockholm går till val på att vi ska göra allt vi kan för att underlätta för marknaden att elektrifiera alla gatuparkeringsplatser senast 2030.

-Den stora utmaningen för marknadens aktörer är dels kostnader för olika tillstånd, och dels långa utredningstider. Byråkrati helt enkelt. Vi behöver minimera investeringskostnaderna och korta genomförandetiderna så mycket som möjligt. Det handlar bland annat om att:

-Göra det snabbare, enklare och mer kostnadseffektivt att ansluta laddinfrastruktur.

-Göra större och mer långsiktiga beställningar och samordna behoven med marknadens aktörer.

-Skapa snabbspår för processer kopplade till laddinfrastruktur, till exempel markavtal, schakttillstånd och bygglov.

-Prioritera elsystemet i stadens olika styrdokument som Översiktsplanen och den Kommunala Energiplanen.

-Vi ska också arbeta framåtlutat med nya innovativa tekniska lösningar som att kunna ladda från belysningsstolpar och särskilda luckor i gatan.

-Och till sist: I takt med att elbilar blir billigare ska tillgången till laddplats inte bli en klassfråga, att bara de med villa kan ha en elbil. Därför måste vi också erbjuda laddmöjligheter i stadens bostadsbolags flerfamiljshus, och samarbeta mer med bostadsrättsföreningarna i Stockholm.