Bygg kvinnofridshus i Stockholm under nästa mandatperiod

Mäns våld mot kvinnor måste bekämpas med alla medel och samhället måste stå stadigt på våldsutsatta kvinnors sida.

Centerpartiet går till val på att säkra en långsiktig stabil finansiering för kvinnojourerna i Stockholm. Men lika viktigt är att det finns bostäder för de som har tvingats lämna sitt hem på grund av relationsvåld. Därför behöver vi kroka arm med de ideella och privata aktörer som redan har konkreta planer och tillsammans står redo att börja bygga.

Redan idag finns intresse hos fastighetsbolaget Olov Lindgren och stiftelsen Her House att tillsammans skapa ett kvinnofridshus. Den typen av initiativ måste vi i Stockholms stad välkomna.

– Det civila samhället tar ett stort ansvar för att skydda våldsutsatta kvinnor. Vi i kommunerna måste kroka arm och skapa förutsättningar för det viktiga arbete som bedrivs. Det är då vi får verklig kraft att skapa trygghet för kvinnor i utsatta situationer. Därför går vi till val på att Stockholms stad ska prioritera denna typ av byggen som skulle bidra till att lösa akuta problem för Stockholms mest utsatta kvinnor. Vi vill se ett kvinnofridshus i Stockholm redan under nästa mandatperiod, säger Karin Ernlund, distriktsordförande för Centerpartiet i Stockholms stad.

Bostadsbristen är ett akut problem i Stockholm och kommunen har begränsade möjligheter att bevilja förtur i bostadskön till alla våldsutsatta kvinnor. Statliga lagar och regler sätter en gräns för hur stor andel av lediga bostäder som kan förmedlas som förtur och där har Stockholm slagit i taket. Centerpartiet ser istället en lösning där vi skyndsamt, genom markanvisningar, ger privata aktörer möjlighet att bygga bostäder öronmärkta för kvinnor som flytt en våldsam relation.

Håller du med? Lägg din röst på Centerpartiet.