En grön levande stad – Centerpartiets budgetförslag 2023

Idag presenterar Centerpartiet i Stockholms stad sitt budgetförslag för 2023. I förslaget finns en omfattande satsning på ytterstaden, ökade idrottsinvesteringar och en rad konkreta åtgärder för att Stockholm ska visa vägen inom miljö- och klimatområdet.

– Till skillnad mot den styrande vänstermajoriteten vill Centerpartiet satsa på barn, unga och en hållbar framtid. Då finns inget viktigare än att alla stadsdelar är trygga och levande, att förutsättningen för idrott finns i hela staden och att vi ligger i framkant i miljö- och klimatarbetet. Det skapar i sin tur jobb och möjligheter för företagande i hela Stockholm. Dessutom är levande stadsdelar också tryggare stadsdelar, säger Karin Ernlund, gruppledare för Centerpartiet i Stockholms stad och fortsätter:

– När vi bygger nya bostäder och mer attraktiva stadsdelar så bygger vi samtidigt framtidstro. Satsningen på ytterstaden innebär att vi vill bygga ihop Stockholm till en sammanhållen stad där alla har samma möjligheter oavsett var man bor. Paketet innehåller allt från att påbörja bygget av Järva Stadspark till en förbättrad kollektivtrafik och sociala investeringar. Där andra partier och politiker vill riva och tvångsförflytta människor vill Centerpartiet istället rusta och stadsutveckla.

Inom miljö- och klimatområdet vill Centerpartiet bland annat köpa in mer svensk mat och vilt inom stadens kommunala verksamheter, tredubbla solenergiproduktionen i Stockholm, göra alla parkeringsplatser till laddplatser och fortsätta att värna stadens parker och grönområden.

– Vi har ett batteri av konkreta åtgärder till skillnad mot vänsterstyret som saknar en miljöpolitik för att nå de klimatmål de själva satt upp, Att satsa på den gröna omställningen innebär också enorma möjligheter för stadens jobbskapande näringsliv, säger Karin Ernlund.

Centerpartiet i Stockholms stads viktigaste budgetförslag 2023:

  • Ytterstadssatsning, 10 miljarder kronor 2023–2027.
  • 200 miljoner kronor i ökade idrottsinvesteringar redan 2023.
  • Konkreta åtgärder för att Stockholm ska vara världsledande inom klimat och miljö.
  • Skapa förutsättningar för att Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat senast 2025.
  • Digitaliseringsreform – helhetsgrepp över hela staden för bättre användarvänlighet.
  • Reformerat skolval.
  • Fokus på barn och unga genom bland annat stärkt kulturstöd, idrottssatsningar och utbyggnad av resursverksamheter i skolan.
  • Stockholm ska bli en attraktiv och roligare stad bland annat genom lägre och slopade avgifter och regelförenklingar för näringsidkare.
  • Stöd till Ukraina genom utökade vänortssamarbeten.

Centerpartiet och övriga kommunfullmäktiges partiers budgetförslag kommer att debatteras under sammanträden i Stadshuset den 12 och 13 december.

Läs hela budgetförslaget från Centerpartiet i Stockholm (pdf). , 6.6 MB.

Läs en kortversion av budgetförslaget (pdf). , 1.6 MB.