C stämma: Nyvalda ledamöter och Valhjältar

Den 30 november samlades ombud för att rösta om vilka som ska företräda Stockholmscenterns medlemmar i stadens nämnder och styrelser. Här är hela listan. Vi passade också på att tacka av avgående politiker och fira några hjältar som gjort enorma insatser i valrörelsen. Nomineringsstämman avrundades med ett mingel och utfrågning av partiledarkandidaten Elisabeth Thand Ringqvist.

Stockholmscenterns ledamöter och ersättare – hela listan

Arbetsmarknadsnämnden

ledamot och vice ordförande: Johan Kling

ersättare: Rune Thyselius

Avfallsnämnden

ledamot: Marcus Wangel

Exploateringsnämnden

ledamot: Svante Linusson

ersättare: Patrick Amofah

Fastighetsnämnden

ledamot: Frank Hojem

Förskolenämnden

ledamot: Ismail Ali

ersättare: Ellinor Moberg

Idrottsnämnden

ledamot och vice ordförande: Karin Ernlund

ersättare: Mikael Peterson

Kulturnämnden

ledamot: Jonas Naddebo

ersättare: Sandra Bergendorff

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

ledamot: Ashna Ibrahim

ersättare: Maja Boström

Socialnämnden

ledamot: Kristin Jacobsson

ersättare: Henrik Falk

Stadsbyggnadsnämnden

ledamot och vice ordförande: Karin Ernlund

ersättare: Mikael Blomstrand

Trafiknämnden

ledamot och gruppledare: Markus Berensson

ledamot: Hamid Ershad Sarabi

ersättare: Linn Bessner

Utbildningsnämnden

ledamot: Claes Nyberg

ersättare: Mikaela Zankl

Valnämnden

ersättare: Johan Kling

Äldrenämnden

ledamot: Thomas Wihlman

ersättare: Malin Frick

Bromma stadsdelsnämnd

ledamot: Johan Duvdahl

ersättare: Frida Magnusson

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

ledamot: Christina Peterson

ersättare: Stefan Holm

Farsta stadsdelsnämnd

ledamot: Christer Eriksson

ersättare: Olof Eriksson

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd

ledamot: Henrik Falk

ersättare: Shahin Soltan

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

ledamot: Linn Bessner

ersättare: Saad Gourrada

Kungsholmens stadsdelsnämnd

ledamot: Anette Nordvall

ersättare: Lars Norén

Norrmalms stadsdelsnämnd

ledamot: Ludmila Stefankova

ersättare: Göran Råsmar

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

ledamot: Patrick Amofah

ersättare: Kim Ekblom

Skarpnäcks stadsdelsnämnd

ledamot och vice ordförande: Henrietta Ludwig

ersättare: Didrik Nolte

Skärholmens stadsdelsnämnd

ledamot: Alice Vestlin

ersättare: Kent Aronsson

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

ledamot: Kim Ekblom

ersättare; Patrick Amofah

Södermalms stadsdelsnämnd

ledamot och vice ordförande: Lars Rottem Krangnes

ersättare: Aida Hot-Bjelak

Östermalms stadsdelsnämnd

ledamot: Daniele Fava

ersättare: Helena Schmidt

Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

ledamot och vice ordförande: Karin Ernlund

AB Familjebostäder

ersättare: Hamid Ershad Sarabi

Kulturhuset Stadsteatern AB

ledamot: Jonas Naddebo

Mässfastigheter i Stockholm AB

ersättare: Erik Sarfors

Stadsholmen AB

ersättare: Patrik Stålgren

Stockholm Avfall AB

ledamot: Marcus Wangel

Stockholms Business Region AB

ledamot: Karin Ernlund

ersättare: Claes Nyberg

Stockholm Exergi Holding AB

ledamot: Fredrik Adolfsson

Stockholm Globe Arena fastigheter AB

ledamot och vice ordförande: Jonas Naddebo

Stockholm Vatten AB

ledamot: Marcus Wangel

Stockholm Vatten och Avfall AB

ledamot: Marcus Wangel

Stockholms Hamn AB

ledamot: Peter Svensson

ersättare: Ylva Skoogberg

Stockholms Stads Parkering AB

ledamot och vice ordförande: Svante Linusson

Stockholms stadshus AB

ledamot: Karin Ernlund

AB Stockholmshem

ersättare: Hannah Leopoldson

Stockholmsmässan AB

ersättare: Erik Sarfors

AB Svenska bostäder

ersättare: Patrik Stålgren

StorSthlm

ledamot: Karin Ernlund, Claes Nyberg, Thomas Wihlman

ersättare: Svante Linusson, Kristin Jacobsson, Ashna Ibrahim

Rådet till skydd för Stockholms skönhet

ledamot: Helena Nilsson Lannergren

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

ledamot: Johan Hedin

Stiftelsen SHIS Bostäder

ledamot och vice ordförande. Kristin Jacobsson

Stiftelsen Tyrestaskogen

ledamot: Raisa Lång Velazco

Kommunstyrelsens råd för Agenda 2030

ledamot, Gunnar Caperius

Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor

ledamot: Leni Philip

Stiftelsen Barnens Dag

ersättare: Ludmila Stefankova

Stockholms Norra djurförsöksetiska nämnd avd 1

ledamot: Esbjörn Wahlberg

Stockholms Norra djurförsöksetiska nämnd avd 2

ledamot: Esbjörn Wahlberg

Revisorer

Bengt Hansson

Fr v: Shahin Soltan, Johan Duvdahl, Saad Gourrada, Daniele Fava och Gunilla Gustafsson. Ismail Ali, Eva Koch, Kristin Jacobsson, Anette Nordvall, Kim Ekblom,

Valhjältarna

Valrörelsens avdelning: Västerort Järva

Valrörelsens medlem: Kim Ekblom

Valrörelsens kampanjare: Anette Nordvall

Valrörelsens eldsjäl: Eva Koch

Valrörelsens personvalskampanj: Kristin Jacobsson

Valrörelsens kryssraket: Ismail ali

Valrörelsens lokala kraft: Sofia Jerneck

Valrörelsens Valhjältar

Saad Gourrada, valledare Västerort Järva,

Johan Duvdahl, valledare Bromma/Kungsholmen

Daniele Fava, valledare Tredje kretsen

Gunilla Gustafsson, valledare Tredje kretsen

Hedvig Heijne, valledare Södermalm-Enskede

Christer Eriksson, valledare Östra Söderort

Shahin Soltan, valledare Västra Söderort