Spara inte på barn och ungas idrott!

Vi ser ett mönster av att vänstermajoriteten i Stockholm inte prioriterar idrott och föreningsliv. De minskar investeringarna med 140 miljoner under 2023, och meddelade även tidigare i år att de släcker fotbollsplaner tidigare på kvällarna. Det finns ett akut behov av idrottsanläggningar och staden måste investera nu!

Vi är oroade då vänstermajoriteten slagit av på takten för att lösa bristen på isytor och andra idrottsanläggningar i Stockholm. Utan att tänka på de framtida kostnaderna för att barn och unga inte har möjlighet att utöva sin idrott.

Centerpartiet har bidragit med en strategi för idrottsanläggningar

Centerpartiet vill satsa mer pengar på idrottsliga investeringar och samtidigt kroka arm med privata investerare för att lösa den akuta anläggningsbristen. Under föregående mandatperiod, när vi satt vid makten, tog vi därför fram en anläggningsstrategi för att klargöra vilka behov som finns i Stockholm. Och började att bygga ikapp.

Idrottsinvesteringar stoppas av ideologi och dumsnålhet

Dessvärre ser vi redan nu att socialdemokraterna & co slår av på takten och investerar 140 miljoner mindre i idrottsliga investeringar under 2023.

Vänstermajoriteten är också ideologiskt emot att släppa in privata investerare vilket gör det omöjligt tillgodose de behov som anläggningsstrategin visar finns till 2030. Flera idrottsprojekt blir nu försenade pga detta (Brännkyrkahallen och Västertorps sim- och idrottshall som de tar tillbaka i egen regi).

De väljer också bort självklara enkla åtgärder som gör stor skillnad. Som att anlägga kylslingor på Nockebyhovs BP nu när det läggs konstgräs på grusplanen där. Det tycker vi är dumsnålt.

Gör om och gör rätt och se till att våra barn och unga har möjlighet att utöva sin idrott.