Stoppa kriminalitet med sommarjobb för 13-åringar

Allt yngre barn och ungdomar dras in i gängkriminalitet. Samtidigt vet vi att risken att rekryteras till kriminella nätverk ökar under sommaren. Centerpartiet vill därför att Stockholms stad sänker åldern för att kunna ansöka om ett feriejobb inom stadens verksamheter till 13 år.

– Vi vill att man genomför ett särskilt pilotprojekt med feriejobbriktade till åldersgruppen 13–15 år i ytterstaden redan i sommar. Genom att erbjuda unga en möjlighet att hålla sig sysselsatta med meningsfullt enklare arbete får de ett sammanhang, möjlighet att tjäna egna pengar och förhoppningsvis en framtidstro som kan vara helt avgörande vid en kritisk ålder och punkt i livet, säger Jonas Naddebo, tf gruppledare för Centerpartiet i Stockholms stad.

Feriejobben har ett viktigt syfte att ge fler unga en första rad på cv:t. Därtill kan feriejobb, om de är rätt utformade med riktiga arbetsuppgifter och handledarstöd, fungera som en förebyggande insats för att motverka segregation och kriminalitet. Därför bör stadens feriejobb utökas till en bredare målgrupp och erbjudas till stadens ungdomar ner till 13 års ålder inom en, av sociala skäl, särskild prioriteringsgrupp.

– Varje ungdom som väljer en annan väg än den kriminella är en seger för samhället. Gängkriminaliteten kostar, förutom unga människors liv och familjer som krossas, samhället enorma summor. Vi har tidigare sagt att Stockholms stad ska vara i framkant i Europa när det gäller att lotsa unga från utanförskap till arbete. Då behöver vi också anpassa de insatser som erbjuds efter de behov som finns. Mig veterligen skulle vi vara den första kommunen som provar detta, säger Jonas Naddebo och fortsätter:

– Sysslorna ska förstås vara anpassade för en 13–15 åring att klara av. Vi ser framför oss sysslor som exempelvis rör stadsmiljön i deras närområde som renhållningsarbete och rensning av rabatter. Vilket också skulle ge andra effekter. Vi är övertygade om att unga som jobbar med att bidra till en bättre stadsmiljö och trivsel i sitt närområde också kommer ta bättra hand om det utanför arbetstiden.

Idag kan stockholmare söka feriejobb från det år de fyller 16 år till och med det år de fyller 20 år. Centerpartiets förslag om ett separat pilotprojekt där möjligheten att ansöka om ett av stadens feriejobb sänks till 13 år lämnades in som en motion på kommunfullmäktige den 20 mars.

Läs artikel om Centerpartiets förslag i DN.