Stockholm bör förbereda sig för ett eventuellt utbrott av svinpest

Jonas Naddebo, gruppledare för Centerpartiet i Stockholm anser att staden måste förstå allvaret och förbereda sig för att svinpesten kan komma dit.


Det många fruktat är nu verklighet. Afrikansk svinpest har upptäckts i Sverige. Viruset sprids snabbt i vildvinspopulationer men som utbrottet i Fagersta visar förekommer också att viruset plötsligt dyker upp långt från tidigare smittade områden. Detta eftersom viruset också överförs indirekt genom människor, fordon och redskap. Centerpartiet kräver därför att den styrande majoriteten i stadshuset omedelbart agerar för att vara väl förberedda för ett eventuellt utbrott även i Stockholm.

– Jag ser enorma utmaningar för en miljonstad som Stockholm om svinpesten kommer hit. Inte minst hur man ska få alla människor att inte vistas i våra skogar och naturreservat om den typen av förbudsåtgärder vi nu ser i Västmanland blir nödvändiga, säger Jonas Naddebo, gruppledare för Centerpartiet i Stockholms stad.

I Stockholms stad och i kranskommunerna finns vildsvinspopulationer och ännu finns inga tecken på att sjukdomen nått dem. Men smittan riskerar att krypa närmare. Om smitta konstateras i Stockholm eller dess närhet riskerar hundratusentals Stockholmare att, precis som i Västmanland, nekas tillträde till naturreservat och skogsområden. Dessutom finns en stor risk att stockholmare, som ju som bekant är väldigt många till antalet, sprider smittan vidare. Därför måste Stockholms stad redan nu förbereda sig för att på bästa möjliga sätt bidra till att inte sprida smittan vidare om den skulle hitta inom kommunens gränser.

– Förutom att stadsledningskontoret nu måste agera snabbt för att förbereda sig måste alla stockholmare också förstå allvaret. En ökad smittspridning skulle få oerhörda konsekvenser för Sveriges självförsörjning och livsmedelsproduktion. Vi ser redan länder som säger nej till svenskt griskött. Dessutom orsakar ju den här sjukdomen ett oerhört lidande för både vildsvin och tamgrisar som infekteras, säger Jonas Naddebo.

Centerpartiet har nationellt krävt att regeringen omgående måste kalla samman nationella säkerhetsrådet och att regeringen skyndsamt presenterar en konkret handlingsplan för hur de som nu drabbas ska ersättas. Centerpartiet i Stockholms stad driver samtidigt på för att den styrande vänstermajoriteten i Stockholms stad, som ännu inte agerat på något sätt, ska förstå allvaret i frågan. Därför ställer Centerpartiet i Stockholm följande frågor till kommunstyrelsen:

  • Hur ser stadens beredskap inför ett eventuellt utbrott av afrikansk svinpest ut?
  • Hur ser samarbetet och eventuella förberedelser med berörda myndigheter ut så som polisen, länsstyrelsen samt omkringliggande kommuner?
  • Vilken beredskap finns hos kommunens viltvårdare?
  • Har kommunen inlett dialog med jägarorganisationerna som troligtvis skulle behövas i arbetet med att bekämpa smittan?
  • Hur skulle staden, vid ett eventuellt utbrott vara med och förebygga att smittan sprids ytterligare?

Presskontakt: Pontus Hammarlund, pontus.hammarlund@stockholm.se, 076-1229401