Öppna skolans idrottshallar för föreningslivet

Mikael Peterson (C) är vice ordförande i idrottsnämnden i Stockholm.

 

I Stockholm har vi idag barn som står i kö till att få börja på sin favoritsport men som hindras av att staden inte kan leverera tillräckligt med idrottsanläggningar. När Centerpartiet ansvarade för idrottsfrågorna i Stockholm under den förra mandatperioden var lokal- och anläggningsbristen högsta prioritet. Den grönblå majoriteten tog då tillsammans med de fem största idrottsförbunden fram en strategi för idrottsanläggningar – detta för att få en överblick av hur stor bristen är, vilka behov som finns för olika idrotter och hur de ska lösas.

En åtgärd som presenteras i strategin är att Stockholm måste öppna upp de skolidrottshallar som idag inte är tillgängliga för föreningslivet. Därför budgeterade den grönblå majoriteten under 2022 medel för passeringslösningar till skolidrottshallar samt gav i uppdrag till idrottsnämnden och utbildningsnämnden att arbeta för ökat nyttjande av dessa. Med stor besvikelse tog vi nyligen del av kommunstyrelsen resursplan där det redovisas att uppdraget inte genomförts av nämnderna. Idrottsnämnden och utbildningsnämnden har således misslyckats med att tillgängliggöra fler idrottslokaler trots det skriande behovet som finns.

35 skolor portar föreningslivet

Enligt utbildningsnämnden har Stockholm 35 grundskolor med en egen idrottssal som i dagsläget inte är bokningsbara för föreningslivet. Det är 35 för många. Utbildningsförvaltningen menar vidare att det först krävs ytterligare en behovsanalys innan något öppnande av lokaler för kultur- och föreningsliv blir verklighet. Det blir alltmer uppenbart att Stockholms nuvarande styre hellre ägnar sig åt behovsanalyser än att faktiskt ge idrotten vad den behöver.

– Som ny vice ordförande i idrottsnämnden sedan april i år har jag redan sett stora brister i arbetet med lokal- och anläggningsfrågan. Inte minst finns hos den styrande majoriteten, med Socialdemokraterna i spetsen, en ideologisk övertygelse om att privata företag inte ska få vara med och bygga våra idrottsanläggningar. Istället avbryter man byggprojekt den grönblå majoriteten startade under förra mandatperioden, säger Mikael Peterson (C), vice ordförande i idrottsnämnden.

Centerpartiet vill att idrottsrörelsens behov, inte ideologier, får styra och att vi ökar takten för att få fram idrottsanläggningar. En rimlig rivstart är att öppna de 35 skolidrottslokaler som föreningslivet så länge väntat på och behöver för sin verksamhet. Då kan snart fler barn utöva den sport de älskar.