Majoriteten struntar i det förebyggande arbetet för ett tryggt Stockholm

Idag presenterar den styrande majoriteten i Stockholm sin budget för 2024. Barn, unga och föreningsliv kommer ännu en gång drabbas av uteblivna satsningar vilket är ett viktigt verktyg i kampen mot kriminalitet.

– Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet visar gång på gång att de är beredda att spara pengar på barn och ungas idrottande. Trots att vi vet att idrottande, förutom livsviktig motion, ger unga ett viktigt sammanhang och en kontakt med vuxenvärlden som kan vara helt avgörande för att inte välja de våldsamma gängen, säger Jonas Naddebo, gruppledare för Centerpartiet i Stockholms stad.

Inga nya pengar finns i majoritetens budget till föreningslivet inom idrotten. Satsningen på integrationsfrämjande åtgärder inom idrottsrörelsen försvinner efter nästa år. Och majoritetens ökning med 31 miljoner på idrottsinvesteringar räcker inte till mycket mer än en konstgräsplan, trots att stadens egen bedömning är att det saknas 21 planer till 2030.

– Majoriteten har tidigare varit beredda att svika vallöftet om nolltaxa, de släcker fotbollsplaner på kvällarna och låter skolidrottshallar stå tomma på kvällarna. Dessutom investerar de inte tillräckligt i idrottsanläggningar. I Centerpartiets budget kommer vi satsa på barn, unga och föreningsliv. Det är en förutsättning för ett tryggare Stockholm.

Jonas Naddebo är vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden och också djupt oroad över stadens bostadsmål vilket drabbar byggsektorn men också de mest utsatta grupperna i Stockholm.

– Vi har en otroligt tuff situation i byggsektorn, ändå väljer majoriteten att sänka ambitionerna och frångå bostadsmålen. Dessutom har styret inga svar på hur man ska lösa bostadsfrågan för de mest utsatta grupperna som inte har möjlighet att betala sitt boende vilket rimmar dåligt med deras höga svansföring i sociala frågor.

Dessutom visar majoriteten ännu en gång att man inte tar omställningsarbetet för att nå stadens klimatmål på allvar.

– De inför förvisso en miljöbilszon men det kommer knappast rädda klimatet. Det hade varit bättre att på allvar satsa på att möjliggöra för människor i Stockholm att faktiskt byta till en elbil, det vill säga ett rejält häv beträffande laddstolpar till exempel, säger Jonas Naddebo.

Exempelvis läggs 2 miljoner kronor i majoritetens budgetförslag på införandet av bilfria zoner, men inte en krona satsas på utbyggd laddinfrastruktur under trafiknämnden.

Presskontakt: Pontus Hammarlund, pontus.hammarlund@stockholm.se, 076-122 94 01