Budget 2024: Centerpartiet satsar på klimat, bostäder och Stockholms unga

Visionsbild över Sjöängens IP, en av Centerpartiets satsningar på unga och föreningslivet i Stockholms stad. Foto: Anders Berensson Architetcs.

 

Idag presenterar Centerpartiet i Stockholms stad sitt budgetförslag för 2024. I förslaget finns en flera viktiga satsningar på stadens unga, åtgärder för att möta bostadsbristen och konkreta initiativ för att Stockholm ska visa vägen inom miljö- och klimatområdet.

Svensk ekonomi befinner sig i en lågkonjunktur som beräknas bestå under 2024. Centerpartiets budgetförslag ger utrymme för att höja blicken och satsa framåt, till skillnad mot den styrande majoriteten i Stockholm som reflexmässigt väljer att höja kommunalskatten, sänka stadens bostadsmål och helt verkar sakna en verklighetsförankrad åtgärdsplan för att nå stadens klimatmål.

– Centerpartiets budgetreservation matchar den styrande majoritetens höjda schabloner för Stockholms skolor. Däremot väljer vi att inte höja skatten. Och istället för att försena bostadsmål och inte göra tillräckligt för att nå klimatmålen gör vi tvärtom och satsar mer. Att lägga sig på rygg och hoppas att lågkonjunkturen blåser över är inte ansvarsfullt i det läge vi befinner oss i just nu, säger Jonas Naddebo, gruppledare för Centerpartiet i Stockholms stad.

Centerpartiet behåller dagens skattesats i sin budget. Ändå satsas 1,2 miljarder på skolan 2024 och Centerpartiet gör till skillnad mot den styrande majoriteten heller inga nedskärningar på Stockholms fritidshem.

– Vi har alltid stått på barnens, ungdomarnas och föreningslivets sida vilket aldrig varit tydligare än när man jämför vår budget med den styrande majoritetens. Vi har en eskalerande gängkriminalitet som kryper allt längre ner i åldrarna. Utöver att ge polisen de resurser de behöver och sätta in fler tidiga insatser från socialtjänsten satsar vi också direkt på barn, unga och föreningslivet, säger Jonas Naddebo.

Dessutom görs en rad satsningar på miljö, klimat och bostäder.

– Som vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden ser jag förstås också vikten av att ha en framåtblickade och ansvarsfull bostadspolitik. Byggtakten får helt enkelt inte stanna av som nu är fallet. Centerpartiet fortsätter också att vara Stockholms enda gröna parti med förankring i verkligheten vilket krävs för att nå stadens redan uppsatta klimatmål. Även här presenterar vi konkreta åtgärder, säger Jonas Naddebo.

Nedan följer Centerpartiets satsningar inom tre områden:

Klimat och miljö

  • Omställning av trafiken till el och cykel – dubblerad utbyggnad av laddinfrastruktur och satsning på heltäckande cykelvägnät
  • 50 miljoner mer per år för klimatanpassningar
  • Miljözon klass 2 i hela innerstaden under 2024

Bostäder

  • Bibehållet bostadsmål
  • Social housing – rikta en andel bostäder till resurssvaga hushåll
  • Bygg Spårväg city

Idrott och föreningsliv

  • Nytt särskilt föreningsstöd riktat till ytterstaden
  • Elva nya 11-spelsplaner i Stockholm
  • Öppna skolidrottshallarna – höjd ersättning till skolorna och pengar för lås och larm


Läs mer om Centerpartiet i Stockholms budget för 2024:

Centerpartiet i Stockholms budget 2024: För en grön, levande och trygg stad (pdf) , 8.3 MB.

Kortversion av Centerpartiet i Stockholms budget (pdf , 2.6 MB.)

 

Presskontakt: Pontus Hammarlund, pontus.hammarlund@stockholm.se, 076-122 94 01


Sjöängens IP. Foto: Anders Berensson Architects

Håller du med? Bli medlem i Centerpartiet idag!

Swisha 150 kronor till 123 421 85 33 tillsammans med ditt personnummer och mejladress.