Ekensbergskolan räddas

Claes Nyberg (C), ledamot i Utbildningsnämnden

Ekensbergsskolans vara eller icke vara har varit ett omdebatterat ämne och skolan har sedan förra våren varit nedläggningshotad. Tack vare ett hårt arbete från Centerpartiet och övriga oppositionspartier M, L och KD har man nu lyckats hitta en kompromiss med majoriteten i Stockholms stad: Skolan kommer att räddas genom renovering eller nybyggnad – samtidigt som marken saneras och görs giftfri innan den öppnar igen.

Ekensbergsskolan i Gröndal har länge varit i dåligt skick och är i behov av om- eller nybyggnad och marken under skolan är förorenad. Efter flera vändor så har utbildningsnämnden nu hittat en blocköverskridande lösning där förslag ska tas fram senast våren 2025 för hur lösningen ska se ut..

– Ekensbergsskolan är placerad mitt i ett bostadsområde och är viktig för generationer av barn som har nära till sin skola. Nu ser vi till att framtidens familjer får samma möjlighet samtidigt som både elever och personal får en bra arbetsmiljö inomhus och en ren utomhusmiljö när en ny eller renoverad skola sen står klar, säger Claes Nyberg (C) gruppledare i utbildningsnämnden.

Eleverna på Ekensbergsskolan kommer under tiden för renovering från och med höstterminen flytta in i Blommensbergsskolan. Den slutgiltiga tidsplanen kommer att presenteras i samband med ett skarpt förslag senast våren 2025, men preliminärt väntas ombyggnationen ta omkring fem år inkl markarbeten efter ett beslut.