S, MP och V stänger Egalia

Jonas Naddebo (C), gruppledare i Kommunfullmäktige

När förskolan Egalia öppnade för 14 år sedan var det något helt unikt. Med sitt fokus på genus och jämställdhet och tydligt hbtqi+-inkluderande pedagogik har den fått många barn och föräldrar att känna sig tryggare.

Många i målgruppen upplever mer otrygghet för sig och sina barn nu än för bara några år sedan i och med den samhällsförskjutning som nu sker, där rättigheter för hbtqi+-personer runt om i världen och även i Europa rullas tillbaka, samtidigt som det skett ett värderingsskifte också här i Sverige.

Vi ser en oroande trend där lärare och kuratorer på skolor runt om i staden beskriver ett förändrat socialt klimat med avsevärt fler öppna, verbala kränkningar mot hbqti+-personer. Eleverna är också väsentligt mindre intresserade av jämställdhet och har en mer konservativ syn på tjejer och killar. Värderingar som jämställdhet vet vi minskar trakasserier och våld generellt. Men nu tycks toleransen och därmed friheten för de som inte passar in i mallen minska allt mer.

Den rödgröna majoriteten har nu beslutat att lägga ner Egalia, men hänvisning till att elevunderlaget minskat.

- Det behövs fler, inte färre, hbtqi+-verksamheter i hela staden. De rödgröna lägger ner förskolan, istället för att se till att den blir ordentligt marknadsförd så familjerna hittar dit. Det behövs verkligen en förskola som betonar jämlikhet och inkludering i bemötande, språk och litteratur, och som även i övrigt är välfungerande och med hög kvalitet, säger Jan Jönsson (L).

- Den dagen normmedvetenhet är ett naturligare inslag i den ordinarie förskolans verksamhet och hbtqi-rättigheter inte hotas kanske den här typen av verksamhet spelat ut sin roll. Men vi har fortfarande en lång väg dit. Därför måste samhället fortsätta att stötta barn som kämpar för sin rätt att vara och leva som den vill. Inte lägga ner verksamheter som gör det möjligt, säger Jonas Naddebo (C).