Barn, unga och föreningsliv drabbas hårt av S:s usla idrottspolitik

Fr.v. Patrick Amofah (C), ledamot Järva stadsdelsnämnd Linn Bessner (C), ledamot Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd Christer Eriksson (C), ledamot Farsta stadsdelsnämnd Alice Vestlin (C), Skärholmens stadsdelsnämnd

Socialdemokraterna försöker, inte oväntat, rädda ansiktet för ännu ett katastrofalt beslut för Stockholms föreningsliv, och barn och unga, genom att vifta med klassfrågekortet. Som om de konsekvenser vi nu ser av majoritetens satsning på kommunala simskolor på något sätt suddat ut de socioekonomiska skillnaderna i Stockholm.

Vad det S-ledda styret däremot är ansvariga för är att föreningar i ytterstaden nu blivit tvungna att avskeda simtränare och stänga simkolegrupper på grund av sin förda politik. Vilket var precis det Centerpartiet och simföreningarna varnade för redan innan beslutet att tränga undan föreningslivet till förmån för den kommunala simskolan togs. Ska inte Socialdemokraterna vara ett folkrörelseparti och stötta föreningsliv och lokalt engagemang?

En av Centerpartiets högsta prioriteringar under föregående mandatperiod var rätten till att alla barn ska ha rätt att lära sig att simma oavsett plånbok. Detta mål ville vi nå genom att använda oss av våra redan etablerade och professionella simföreningar runt om i Stockholm.

Men enligt socialdemokraternas replik tycker de alltså att om man inte bedriver simskola i kommunal regi, utan tycker att simföreningar ska göra det, är man för att göra simkunnighet till en ”klassfråga”. Centerpartiet ställer sig mycket frågande till den oseriösa slutsatsen.

Centerpartiet står bakom varje förslag om att det ska bli billigare och mer tillgängligt för våra barn att lära sig simma. Däremot är vi helt emot socialdemokraternas nedmontering av simföreningarnas verksamhet. Tvärtom är det just i ytterstaden, där simkunnigheten är som lägst, som föreningslivet behövs som mest. Ändå valde S-styret att löpa linan ut med sin helt igenom ideologiskt drivna politik och klubbade beslutet att sänkta avgifter för kommunal simskola och deras tillbakatagande med 20 procent av simskola i egen regi. Även om verkligheten nu verkar ha hunnit ikapp idrottsnämndens socialdemokratiska ordförande som efter kritik beställt en utvärdering av den missriktade så kallade satsningen. Dessvärre är skadan redan skedd.

En kommun ska inte bedriva direkt konkurrerande verksamhet mot ideella föreningar. Detta skulle aldrig vara acceptabelt om det handlade om en annan idrott. Så gör om och gör rätt och ge istället det stöd som behövs till föreningslivet för att bedriva simskola i ytterstaden.

Håller du med - bli medlem genom att swisha 150 kronor till 123 421 85 33 tillsammans med ditt personnummer och mejladress.