Centerpartiet i Stockholm tar ställning för euron som valuta i Sverige

Att ta tydlig ställning för att införa euron stod högt på agendan när 29 motioner behandlades på Stockholmscenterns distriktsstämma.

– På partistämman i höstas beslutade man att utreda frågan. Centerpartiet i Stockholms stad går ofta före partiet i viktiga frågor och nu har medlemmarna tydligt visat vägen, säger Jonas Naddebo, distriktsordförande för Centerpartiet i Stockholm.

– Detta resultat är ett tydligt ställningstagande för att på sikt underlätta småföretagares vardag. Centerpartiet är och ska fortsätta vara småföretagarnas bästa vän, säger Göran Agardh, som skrivit en av de två motioner som behandlar frågan.

Motioner om att införa euro som valuta i Sverige

Två motioner handlade om att Centerpartiet ska ta ett tydligare ställningstagande för euron. Beslutet blev ett tydligt ja.

"Ingen, eller väldigt få, vet var Centerpartiet står i euro-frågan som är en central del av EU-samarbetet. Denna otydlighet gör att vi tappar förtroende hos väljare och framför allt hos småföretagare som ständigt lever i en otrygg och osäker värld med en svag och fluktuerande valuta. Vi måste vara beredda att omfamna EU fullt ut och få inflytande på EMU samarbetet. Det finns parlamentariskt stöd för euron och det är en väg att öka det borgliga samarbetet", skriver Göran Agardh i sin motion.

"Dessutom har det aldrig varit viktigare att stå enade i Europa och att prata med en röst mot aggression från Putin, mot protektionism, mot despoter som Trump och Erdogan samt kanske viktigast av allt; sopa rent i eget hus och vara så långt från Orban som möjligt. Bort från högernationalsim och för den liberala och gemensamma mitten. Låt oss också tillmötesgå våra befintliga väljare och attrahera många nya med vårt tydliga budskap; Sverige ska ha ett helt medlemskap i den Europeiska unionen. Nu.", skriver Peter Lowe i sin motion.

Förslagen som bifölls:

  • Eurofrågan ska snabbutredas
  • Centerpartiet ska ta ett tydligt ställningstagande för euron
  • Centerpartiet ska utbilda och ordna kurser för att lättare förstå konsekvenserna av euron

29 motioner med 84 förslag

Under distriktsstämman diskuterade 87 ombud och beslutade om 84 förslag rörande både lokala, regionala och nationella frågor. Bland annat om förbättrad kompetensförsörjning, sänkta arbetsgivaravgifter, tillgängliga bibliotek och en gemensam kulturskoleregion.

Jonas Naddebo valdes om som ordförande i distriktssyrelsen

Jonas Naddebo valdes för andra året, och vi välkomnar två nya ledamöter i styrelsen: Estrid Faust och Louise Grabo.

Ny styrelse 2024 för Centerpartiet i Stockholms stad

Ordförande: Jonas Naddebo
Förste vice ordförande: Elisabeth Thand Ringqvist
Andre vice ordförande: Märta Martin-Åkesson

Ledamot: Gustav Hemming
Ledamot: Martin Ådahl
Ledamot: Gabriel Bergin
Ledamot: Ragnhild Elfsö
Ledamot: Estrid Faust (nyval)
Ledamot: Svante Linusson
Ledamot: Louise Grabo (nyval)
Ledamot: Patrick Amofah
Ledamot: Sofia Jerneck
Ledamot: Ellinor Moberg

Marianne Nord får Guldnålen för sitt långa engagemang i Stockholmscentern

Som vanligt delades ett antal utmärkelser ut till ett antal av de engagerade medlemmar som utmärkt sig lite extra. Varmt grattis till er!

Guldnålen: Marianne Nord

Årets medlem: Leni Philip

Årets avdelning: Södermalm Enskede

Årets kampanjare: Helena Schmidt

Stämman avslutades med valupptakt

Ett hundratal glada Centerpartister gick efter stämman en kampanj-promenad och delade ut flygblad på vägen till Nalen där det bjöds på valupptakt med panelsamtal med toppkandidaterna Emma, Abir och Svante, god mat och dryck.