Anlägg en vandringsled över Kritåsen

Vår kommun bjuder på vacker natur och det lockar turister.

Därför är det märkligt att kommunen ännu inte har anlagt en bra vandringsled över natursköna Kritåsen. Ett naturområde som bjuder både på skog, ängsmark och Kritåns dramatiska fåra som skär rakt genom åsen.

Mot bakgrund av detta vill Centerpartiet i Exempelstad uppdra åt miljö-, teknik- och byggnadsnämnden och Visit Exempelstad:

att skyndsamt projektera och anlägga en vandringsled genom Kritåsens naturområde.

att skyndsamt projektera och anlägga tältplatser längs med vandringsleden.

att marknadsföra och informera om vandringsleden.