Musikfestival i Exempelstad

På senare år har musiker från Exempelstad skapat rubriker och vunnit ärofyllda priser från hela världen.

Mot bakgrund av detta vill Centerpartiet i Exempelstad uppdra åt kultur- och fritidsnämnden:

att utreda om Exempelstad kan skapa en årlig musikfestival där lokala och regionala musiktalanger ges möjlighet att uppträda.

att utreda om att skapa ett musikpris som ges till en eller flera unga musiker i samband med musikfestivalen.