Bygg en skulpturpark i Nyhems-området

I vårt nya område Nyhem ska kommunen anlägga en park med tillhörande idrottsanläggning samt friluftsteater. I samband med detta tycker Centerpartiet att området öster om friluftsteater skall bli en skulpturpark.

Exempelstads kommun har genom köp och donationer en ansenlig mängd konst. Det mesta är tavlor som hänger på vårt fina konstmuseum, men även också en del skulpturer. Bland annat Bertrand Augustssons monumentala skulptur "Röd skymning och gryning".

För tillfället står denna skulptur, samt många fler, i förvaring i väntan på att kommunen ska hitta en bra plats att ställa ut dem på.

Vi i Centerpartiet anser att den park som nu kommer till stånd i Nyhemsområdet med fördel skulle kunna bli en skulpturpark. Det är främst området öster om den nya friluftsscenen som vi anser skulle lämpa sig för detta ändamål.

Mot bakgrund av detta vill Centerpartiet i Exempelstad uppdra åt miljö-, teknik- och byggnadsnämnden och kultur-. och fritidsnämnden:

att skyndsamt utreda möjligheterna att skapa en skulpturpark på Nyhemsområdet.

att skyndsamt utreda vilka av kommunens konstverk som skulle kunna placeras i denna park.

att utreda och eventuellt köpa in ytterligare verk för placering i skulpturparken.