Medlemsmöten

Välkommen på våra medlemsmöten!

Alla medlemmar i Centerpartiet i Enköping är välkomna på våra medlemsmöten.

Vi har flera typer av medlemsmöten. Inbjudan till medlemsmöten går ut via mail till alla medlemmar.

Det vanligaste medlemsmötet är gruppmöten som hålls ca en gång i måndaden. På gruppmöten diskuteras aktuella, lokala politiska frågor. Det går bra att delta fysiskt eller online. Länk till teams-mötet mailas ut tillsammans med inbjudan till alla medlemmar.

Utöver gruppmöten hålls olika typer av aktiviteter. Det kan till exempel vara en pubkväll där vi diskuterar hur Enköping och resten av Sverige ser ut om 50 år eller en kväll där vi träffas och ser på talet från Almedalen tillsammans. Vi åker också på studiebesök och lär oss om intressanta verksamheter runt om i Enköpings kommun.

Det skapas även tillfällen för nya medlemmar att träffas samt att finns aktiviteter tillsammans med närliggande kommuner.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.