Ekonomi

Centerpartiet vill fortsätta ta ansvar för kommunens ekonomi och fortsätta hålla höga resultatmål på en hållbar nivå. Det innebär ekonomisk stabilitet för framtiden och möjliggör kommunala investeringar. Kommuninvånarnas skatter behövs för att finansiera vår gemensamma välfärd, men ska tas ut med måtta. På kort sikt har Enköpings kommun en ekonomi i balans, men för att kunna ha det på längre sikt behöver vi vidta åtgärder. Resultatmålet kan därför behöva kunna justeras och kommande investeringar för framtiden prioriteras. Här kan privata intressenter bidra.

Formerna för styrning och uppföljning behöver ständigt utvecklas ihop med fortsatt införande av analyskultur och måluppföljning. Investerings- och internhyresmodellen behöver ses över liksom koncernens totala lokalkostnader. För att vi ska kunna planera en långsiktigt hållbar ekonomi behöver vi både 4-års verksamhetsplaner och en långsiktig ekonomisk plan som sträcker sig över en 10-årsperiod. Först då kan vi nå riktig hållbarhet i hur vi leder och hanterar den ökande tillväxten och de ökade behoven från våra innevånare – För hela Enköpings kommun.

Centerpartiet vill arbeta för:

  • En god kommunal hushållning nu och en långsiktig plan för en ekonomi i balans
  • En utveckling av formerna för styrning och uppföljning
  • Högre prioritering av investeringar i vård, skola och omsorg
  • Våga prova nytt och stötta innovationsprojekt för att hitta nya smarta arbetssätt

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.