Företagande

Centerpartiet vill att fler företag ska etablera sig i kommunen för fler jobb och skatteintäkter och för att vi ska kunna behålla våra unga invånare i kommunen. De små och medelstora företagen och de som har en ny affärsidé behöver särskilt stöd från kommunen. Näringslivsenheten har i samarbete med företagarföreningar och företagarråd har tagit fram en företagarstrategi som ska genomföras. Kommunen ska leverera det företagen vill ha. Näringslivsenheten måste vara mer lättillgänglig för företagare och arbeta mer aktivt för att bygga nätverk mellan företagarna.

Företag på landsbygden måste stöttas mer och särskilt turism- och besöksverksamheten i samarbete med Leader Mälardalen och Fjärdhundraland. Marknadsföringen av Enköping som besöksmål för turister måste utvecklas. Det är inte bara våra fina parker och Trädgårdsdagen, som kan få växa, utan även andra mål som Vattenparken, hantverksföretag, gårdsbutiker och alla våra fornminnen, hällristningar och vår vackra natur ihop med historiska kändisar som J-P Johansson och Dr Westerlund som behöver lyftas upp. Ett sätt att möjliggöra det är att det finns tillräckligt med övernattningsmöjligheter i kommunen, ytterligare hotellrum och andra former av logi. Digitaliseringen i kommunen behöver utvecklas med högre grad av E-tjänster för förenklade kontakter åt alla håll.

Bland annat måste tillsynsavgifter för exempelvis företag och större lantbruk göras mer rättvisa. Rättviksmodellen, som innebär att rådgivning sker före tillsyn och att avgifter tas ut i efterhand, ska vara en förebild. Snabbare besked vid tillståndsprövningar och möjlighet att följa sitt ärende digitalt. En tydlig kontaktväg in i kommunen för företag, med minskad byråkrati, ökad rådgivning och ökad tillgänglighet – prata direkt med din handläggare om ditt ärende. Gör LOU mer tillgängligt i mindre tuggor för små företag och skapa kultur avtalsuppföljning.

Centerpartiet vill arbeta för:

  • Ökade möjligheter att etablera, driva och utveckla företag i hela kommunen
  • Enklare och tydligare vägar in i kommunen
  • Utveckla turism- och besöksnäringen i hela kommunen
  • Utveckla kommunens rådgivande service och införa efterdebitering

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.