Miljö

Centerpartiet anser att Enköpings kommun måste göra allt vad som står i dess makt för att bidra till ett hållbart samhälle och en bra miljö. Det är viktigt att kommunen följer de riktlinjer för upphandlingar, som finns och ställer krav på produktionen. Ett tydligt exempel där det offentliga kan göra betydligt mer är att köpa in återbrukade möbler och inredning. Fler och bättre återvinningsstationer runt om i kommunen behövs. Kommunens använda möbler och inredning ska kunna återanvändas via en central lagringsplats. Kommunen behöver också upplåta mark för odlingslotter i stan.

Det är också viktigt att kommunen är ett föredöme i utvecklingen genom att göra miljövänliga resor, använda hållbara material och vara rädd om resurserna. Teknik som använder lite vatten och energi ska installeras vid nybyggnation av kommunala lokaler och hållbara byggmaterial användas. Arbetet inom Viable City projektet ska prioriteras och målet ska vara att Enköping blir klimatneutralt år 2030.

Kommunens många olika parter och naturområden ska utvecklas och den biologiska mångfalden stärkas. Ett naturrum som beskriver naturförhållanden i kommunen behöver inrättas i Hjälstaviken. Vi vill att Enköping ska bli en grön kommun.

Vi vill jobba för att hela Enköpings kommun blir klimatneutralt, i första hand inom de verksamheter som kommunen rår över och i andra hand underlätta för våra medborgare att göra omställningen – Det ska vara lätt att göra rätt. Vi vill hålla fortsatt fokus på energiomställning och effektiviseringar i kommunala samhällsfastigheter, bland annat genom att installera solceller på nya fastigheter.

Centerpartiet vill arbeta för:

  • Prioritera arbetet inom Viable City projektet med målsättningen om ett klimatneutralt Enköping år 2030
  • Stärka den biologiska mångfalden i kommunens park- och grönområden
  • Underlätta miljövänligt resande i samhällsplaneringen och vid kommunala resor
  • Bygga ut cykelinfrastrukturen i hela kommunen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.