Trygghet

Även om Enköping till stor del är en trygg kommun till skillnad mot andra kommuner i nationell jämförelse, behöver vi ändock förebyggande säkerställa tryggheten i hela Enköping – Du ska kunna leva utan att vara rädd för att bli utsatt för brott, oavsett var du bor. Polisen ska vara närvarande, tillgänglig och synlig. För oss innebär trygghet att du kan somna utan att vara orolig för inbrott, låta barnen gå till skolan utan oro för mobbning och andra övergrepp – eller gå och handla utan rädsla för att bli rånad. Det handlar givetvis också om att kvinnor ska kunna känna samma trygghet som män, tryggheten ska gälla oavsett vem du är. Du ska veta att samhället står på din sida. De män som utsätter kvinnor för sexuella övergrepp och kränkningar ska straffas hårdare och kvinnor ska kunna känna sig trygga i att få det skydd de behöver för att kunna lämna en skadlig relation.

Vi vill att kommunen ska ta ett större ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Bland annat när det gäller att jobba förebyggande och när det gäller attityden till brott. Även tidiga sociala insatser mot dem som riskerar att hamna i kriminalitet och missbruk är viktiga. Polisen måste vara närvarande och sambandet mellan socialtjänst, skola och polis måste byggas starkare, så att ungdomar och barn på glid fångas upp tidigare och skiljs från destruktiva miljöer. Det är också viktigt med ordentliga satsningar på jobb och fritidsaktiviteter, eftersom vi vet att det bidrar till färre sociala problem. Vi vill därför se ökad samverkan mellan kommunen, civilsamhälle och näringsliv för att erbjuda en värdefull fritid och en tillgänglig arbetsmarknad för unga. Även stödet till barn och ungdomar med psykisk ohälsa behöver stärkas för att ge ungdomar framtidshopp.

Vi tycker det är viktigt att det läggs mer kraft på levande, trygga och attraktiva miljöer där människor bor och jobbar. För att antalet brott ska minska och tryggheten öka, behöver vi investera förebyggande i trygg och tillgänglig infrastruktur. Ett exempel är att öka belysningen och minska antalet buskar och träd på mörka och skymda platser. I Falkenberg har en modell haft stora framgångar i bostadsområdet Falkagård. Vi vill att Falkenbergsmodellen undersöks och på sikt kanske kan används i Enköping.

Ingen, absolut ingen, ska behöva vara rädd för någon som man är, eller har varit, tillsammans med. Men våld i nära relationer är ett akut, brett samhällsproblem och mäns våld mot kvinnor är en av våra största jämställdhetsfrågor. Det är oacceptabelt att tusentals kvinnor inte kan känna sig trygga i sina egna hem. Många som befinner sig i skadliga relationer hör av sig till tjej- och kvinnojourerna och en del av dessa går på knäna. Man ska aldrig känna att man inte får den hjälp man behöver för att lämna en våldsam relation och därför vill vi öka satsningarna på tjej- och kvinnojourer i Enköping.

Centerpartiet vill arbeta för:

  • Vi vill att kommunen ska ta ett större ansvar för det brottsförebyggande arbetet
  • Vi vill att Falkenbergsmodellen undersöks och på sikt kanske kan används i Enköping
  • Öka satsningarna på tjej- och kvinnojourer och återinföra tjejjouren i Enköping
  • Investera förebyggande i trygg och tillgänglig infrastruktur för ökad trygghet i det
    offentliga rummet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.