sol-has-bg

För Håbos Bästa

Vi är inne i en orolig tid i Sverige och i Europa.

I början av året såg vi att det fanns stora chanser för oss i Sverige att ta oss ur den tid som präglats av olika restriktioner på grund av covid -19. Vi fick några bakslag i vårt land, men prognoserna såg bra ut och vi började andas ut.
Men i februari detta år, 2022, tågade Ryssland mer eller mindre in i Ukraina och ett krig mellan dessa länder bröt ut. Allt sedan dess har vi haft en mycket orolig tid i både Sverige, Europa och den
övriga världen.
Det blev mycket tydligt att vi lever i en föränderlig värld, där demokratin ständigt utmanas, om och om igen. En annan osäkerhet i vår värld är skenande priser, brist på livsmedel och andra varor.
Nu om någonsin är det än mer viktigt för oss i Centerpartiet att föra fram våra värderingar och ideologier.
Det är viktigt att vi ser till att höja graden av självförsörjning i vårt land. Viktigt att styra vår konsumtion mer mot begreppet närodlat. Viktigt att vi använder våra naturresurser på rätt sätt.
Vi behöver få känna oss trygga i det samhälle vi lever i.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.