Inget besked om fyrspår och Arosbanan

Idag presenterade regeringen sin infrastrukturproposition som lägger grunden för infrastrukturinvesteringarna de närmast decenniet. Tvärtemot vad många förväntat sig gavs inget positivt besked om att bygga ut ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm med ytterligare två spår.

Även om hela propositionen blir offentlig först den 11 oktober verkar det alltså som om det inte i detta läge blir något positivt besked för Uppsala län.

-Från Uppsala län har vi varit tydliga över partigränserna om behovet av fyrspår mellan Uppsala och Stockholm och jag beklagar om det är så att socialdemokrater och miljöpartister inte fått bättre gehör från sin regering, trots att jag vet att de ansträngt sig, säger Johan Örjes (C), oppositionslandstingsråd och vice ordförande i regionförbundets Klimat- och infrastrukturberedning.

-Inte heller när det gäller de övriga delar av järnvägsinfrastrukturen som är prioriterade från länet, till exempel byggandet av Arosbanan mellan Uppsala och Enköping, verkar det komma några positiva besked i infrastrukturpropositionen, säger Johan Örjes (C).