Viktigt steg för nya tåg till Ostkustbanan

– Det är bra att vi nu börjar processen för nya tåg på Ostkustbanan. Det är ingen tvekan om att vi kommer behöva större tåg för att klara efterfrågan på Upptåget Uppsala-Tierp-Gävle.

Det säger Johan Örjes (C), 2:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden med anledning att nämnden idag gav UL i uppdrag att ta fram förslag om köp av nya tåg.

– Redan idag är det stående åtminstone på delar av sträckan under rusningstid och med det ökande resande som vi ser framför oss så är förstärkningarna nödvändiga, säger Johan Örjes.

UL har i en förstudie presenterat tre alternativ ett med ytterligare tåg av dagen typ, ett med en helt ny tågflotta och ett mixalternativ där nya tåg köps in för Upptåget på Ostkustbanan och den nuvarande tågtypen behålls på Dalabanan Uppsala-Heby-Sala. Nämnden ställde sig bakom mixalternativet som det som skulle tas fram för beslut.

Underlaget ska tas fram under 2017 och beslut om eventuellt köp av nya tåg tas av landstingsfullmäktige.