Centerpartiet vill ha livsmedelsstrategi för Uppsala län

Centerpartiet vill ha regional livsmedelsstrategi

I en motion till Regionfullmäktige i Uppsala län föreslår Centerpartiet att regionen ska ta fram en livsmedelsstrategi för Uppsala län.

– I den regionala utvecklingsstrategin som för länet finns det tydliga mål för livsmedelsproduktionen, bland annat att produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka 20 procent fram till år 2030. Nu behöver vi staka ut vägen dit, säger Centerpartiets regionråd Johan Örjes.

– Vi ser att vår region kan bidra till den globala livsmedelsförsörjningen bland annat genom ökad export av såväl råvaror som förädlade produkter. Länets åkermark är huvudsakligen mycket bördig, med goda möjligheter till en hög produktion och effektivt företagande.

– Region Uppsala har nu hela det regionala utvecklingsansvaret och en livsmedelsstrategi med en tillhörande handlingsplan ska därför ägas av Region Uppsala, men självklart ska arbetet ske i nära samarbete med bland andra Länsstyrelsen och LRF.