Vård i hela länet, en självklarhet för Centerpartiet i Uppsala län

I lördags vid Centerpartiet i Uppsala läns distriktsstämma i Alunda diskuterades frågan om vård i hela länet. Stämman antog ett uttalande som motsätter sig Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag att stänga vårdcentralen i Rasbo och distriktssköterskemottagningen i Morgongåva samt stängningarna kvälls- och nattetid av jourmottagningarna i Tierp och Östhammar.

- Förslaget är mycket landsbygdsfientligt. Vi i Centerpartiet bryr oss om hela Uppsala län och närheten till vård ser vi som något grundläggande och självklart för alla våra medborgare, säger Anne Lennartsson, ordförande för Centerpartiet i Uppsala län.

Årsmötet, som hölls i Alunda och samlade runt 100 deltagare ställde sig enhälligt bakom uttalandet som underströk vikten av att det måste finnas god tillgång till vård i hela länet under dygnets alla timmar. Vidare poängterade stämman att primärvården måste utvecklas vidare genom ett tydligare dygnet-runt-uppdrag och att fortsätta satsa på digitala lösningar och e-tjänster

-Det är en styrka för oss i Centerpartiets regiongrupp att ha ett sånt starkt stöd från hela centerpartidistriktet för vård i hela länet, säger Johan Örjes, Regionråd för Centerpartiet i Region Uppsala.

Klicka här för att läsa uttalandet i sin helhet , 112.8 kB.

För mer information, kontakta:

Johan Örjes
Regionråd (C) Region Uppsala
070-6115251