Glädjande 4-spårbesked från Trafikverket

-Det är glädjande att Trafikverket i sin åtgärdsvalsstudie så tydligt visar på behovet av 4-spår från Uppsala och söderut, säger Johan Örjes (C), 2:e vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden i Region Uppsala.

Den åtgärdsvalsstudie som Trafikverket nu publicerat kommer inte bara fram till att ytterligare spår ger möjlighet att öka trafiken och öka bostadsbyggandet, utan också att den samlade effektbedömning som gjorts visar på ett samhällsekonomiskt positivt resultat.

-Vi vet nu att 4-spår behövs och att det är lönsamt, nu gäller det upp till regeringen att se till att det också kommer in investeringsplanerna för järnväg, säger Johan Örjes.