Miljövänligt resande, landsbygd och förebyggande hälsoarbete i Centerns budgetförslag    

Centerpartiet i Region Uppsala förslag till regionplan och budget som presenteras idag innehåller särskilda satsningar på mer miljövänlig kollektivtrafik, främjande folkhälsoarbete och på en stärkt primärvård i hela länet.

-Vi är glada att presentera en budget som syftar till att hela länet ska leva och där vi tar krafttag för att ställa om stadstrafiken i Uppsala till eldrift, säger Johan Örjes Regionråd (C)

Centerpartiet anser att elbussar är det bästa miljöalternativet i större tätorter. Partiet vill att målet ska vara att alla stadsbussar i Uppsala drivs på el till 2030.

-Istället för att drömma om en dyr spårväg, vill vi genomföra förslag som konkret bidrar till att minska kollektivtrafikens miljöbelastning. Vi vet att tekniken finns idag, därför är vi redo att kavla upp ärmarna och börja arbeta för en helt eldriven stadsbusstrafik år 2030, fortsätter Örjes (C)

I budgetförslaget finns också en satsning på Hälsoäventyret, för att börja arbeta hälsofrämjande för barn och ungas psykiska hälsa.

-Vi ser ett stort behov av att stärka det förebyggande arbetet för att stärka medborgarnas hälsa. Därför ger vi ett utökat uppdrag till Hälsoäventyret att jobba för att just främja barn och ungas psykiska hälsa, säger Johan Örjes (C)

För Centerpartiet är det naturligtvis också viktigt att stärka länets mindre orter och landsbygd.

-Vi gör en stor satsning på primärvård, som bland annat ska användas för att förbättra förutsättningarna för vård på mindre orter i länet. Vi vill också förbättra tillgängligheten till kollektivtrafik på landsbygd, säger Johan Örjes (C).

Förbättringen av kollektivtrafik ska bland annat ske genom att Centerpartiet vill ge alla möjlighet att resa med skolbusslinjerna även utanför skolåret genom anropsstyrd trafik.


Du finner budgetförslaget i sin helhet här: Hela Uppsala län ska leva , 544.3 kB..

För mer information, kontakta:
Johan Örjes, Regionråd (C) 070-611 52 51
Olle Romlin, Politisk sekreterare (C) 018-611 60 24