Centerpartiet satsar på elbussar i Enköping, Bålsta och Uppsala

Centerpartiet i Region Uppsala vill att tätortstrafiken i Enköping, Bålsta och Uppsala stad ska bestå uteslutande av elbussar senast år 2030. Det framgår av partiets alternativa budgetförslag som presenterades igår.

- I tätorterna handlar det inte bara om klimatet, utan också om den lokala miljön. Då är det viktigt att ytterligare reducera utsläpp och minska bullret. Då är el den bästa lösningen, säger Centerpartiets regionråd Johan Örjes.

I Uppsala stad vill Centerpartiet se att två busslinjer redan 2019 drivs helt på el, att halva bussnätet ska vara eldrivet till 2025 och hela bussnätet 2030 ska vara eldrivet. I tätortstrafiken i Bålsta och Enköping vill Centerpartiet ha en helt eldriven bussflotta redan 2025.

-Vi vill ha en offensiv miljöpolitik för att bidra till nollutsläpp i stadsbusstrafiken. Elektrifieringen av kollektivtrafiken tar för lång tid idag. Vi måste kavla upp ärmarna och tillsammans jobba för att snabba upp takten. Vi tror på ny teknik och innovation och vill se en kollektivtrafik i Uppsala som är både trygg säker och miljövänlig, säger Johan Örjes, regionråd (C)


Du finner Centerpartiets budgetförslag för Region Uppsala här: Hela Uppsala län ska leva , 544.3 kB.

Kontakt:
Johan Örjes, Regionråd (C) 070-611 52 51
Olle Romlin, Politisk sekreterare (C) 018-611 60 24