Centerpartiet satsar 143 miljoner på primärvården i Hela länet

I Centerpartiets budgetförslag som presenterades i måndags finns det en satsning på primärvården i hela länet på totalt 143 mijloner.

- Vi gör en stor satsning på primärvården. Vi flyttar vården från det stora sjukhuset och närmare patienterna. Primärvården ska få ett tydligt uppdrag att vara första linjens sjukvård och möta patienterna så nära det är möjligt. Medborgare måste känna sig trygga med att vården går att lita på när man behöver den, säger Johan Örjes, regionråd (C)

Vården måste komma närmare patienterna. Centerpartiet tycker därför det är viktigt med en mångfald av flera olika enheter i primärvården. Vi ska bejaka valfrihet och entreprenörskap och underlätta för flera aktörer att verka inom primärvården. Det måste vara möjligt att driva små personägda vårdcentraler, även ute på landsbygden.

Idag är tillgängligheten till primärvården sämre i Uppsala än i landet i genomsnitt. Därför vill Centerpartiet säkerställa att det finns god tillgång till tider för att träffa läkare och att patienter får träffa samma läkare i större utsträckning.

- Från Centerpartiet avsätter vi 143 miljoner ytterligare till vårdstyrelsen för 2018, jämfört med budget 2017. En del av detta är vår primärvårdssatsning, där en del handlar resursförstärkningar för att i första hand stärka de mindre vårdcentralerna och utveckla mobila team. En annan viktig del handlar om att överföra uppgifter från sjukhusvården till primärvården., säger Johan Örjes (C)

För mer information:

Johan Örjes, regionråd (C)
018-6115251

Olle Romlin, politisk sekreterare (C)
018-5316024