Centerpartiet Satsar på att främja Barn och ungas psykiska hälsa

I Centerpartiets budgetförslag som presenterades i måndags finns en särskild satsning på Hälsoäventyret, för att arbeta mer hälsofrämjande för barn och ungas psykiska hälsa.

-Vi ser ett stort behov av att stärka det förebyggande arbetet för att stärka medborgarnas hälsa. Därför ger vi ett utökat uppdrag till Hälsoäventyret att jobba för att just främja barn och ungas psykiska hälsa, säger Johan Örjes (C)

Efter många turer står nu Hälsoäventyret i Uppsala utan lokaler vilket leder till att mycket färre barn kommer få ta del av Hälsoäventyrets verksamhet till hösten.

- Det är fortfarande inte klart vad som kommer hända med Hälsoäventyrets verksamhet till höst. Det finns ingen plan för hur de flera hundra elever från Enköping och Uppsala som står i kö ska få ta del av verksamheten, säger Johan Örjes (C)

Centerpartiet lägger 2 miljoner extra på Hälsoäventyrets verksamhet dels för att hitta och säkerställa tillgången till nya lokaler samt att jobba extra med att just främja barn och ungas psykiska hälsa.

-Idag läggs det alldeles för lite fokus på att jobba förebyggande för att förbättra folkhälsan hos barn och unga. Vi ser att vi måste i ett så tidigt skede som möjligt säkerställa att alla barn och unga får ta del av just denna typ av hälsofrämjande åtgärder, säger Johan Örjes (C)

Hela Centerpartiets förslag till mål och budget finner du här: Hela Uppsala län ska leva , 544.3 kB.