Centerpartiet Kräver svar om hemläkarjour

Med anledning av Socialdemokraterna och Miljöpartiets beslut att inte förlänga avtalet med Uppsala hemläkarjour, som bedriver hembesök under vardagskvällar och helger i  Uppsala, kräver Centerpartiet nu svar från vårdstyrelsens ordförande Malena Ranch (MP) om beslutet. Centerpartiets ledamot i vårdstyrelsen Aranka Botka Ncomo har skickat en skriftlig begäran om redovisning över hur beslutet har tagits och om hur beslutet har förankrats.

-Detta beslut har tagits helt utan politisk förankring och vi saknar helt en analys av vad detta beslut skulle innebära för de som påverkas, framförallt barn och äldre men även för de som kan utgöra en infektionsrisk på länets akutmottagningar, säger Centerpartiets regionråd Johan Örjes.

Framförallt ställs frågor om hur, när och varför beslutet har fattats men även frågor rörande just konsekvenserna för Uppsalas medborgare och hur denna process har förankrats med Uppsala kommun. Begäran kommer behandlas på vårdstyrelsens sammanträde den 15 juni.

Här finner du den skriftliga begäran om redovisning , 131.9 kB. i sin helhet
Läs mer om detta på 24uppsala.se

För mer information, kontakta:
Johan Örjes, regionråd (C)
070-6115251

Olle Romlin, politisk sekreterare (C)
070-6116024