Socialdemokraterna och MIljöpartiet sviker regionens fortsatta utveckling

På dagens sammanträde i regionala utvecklingsnämnden valde
Socialdemokraterna och Miljöpartiet att inte göra hela sträckan Gimo-Börstil
mötesfri med målhastigheten 100 km/tim. Genom detta ifrån går man det åtagande som har funnits mellan länets kommuner och regionen, kopplat till väg 288. Man väljer att på nytt nedprioritera den sträcka med ett av de största behoven i länet.

-Detta är ett svek mot regionens fortsatta utveckling. Denna
del av länet saknar helt andra lösningar som till exempel järnväg och är helt
beroende av en trafiksäker och kapacitetsstark väg 288. Den skulle ha varit
mötesfri hela vägen redan igår, säger Johan Örjes Centerpartiets regionråd.

Nämnden fattade idag beslut om en remissversion av
länsplanen för regional infrastruktur, där man är beredd att acceptera endast
80 väg på sträckan Gimo-Hökhuvud endast istället för den mötesfria väg som
länge har diskuterats. Detta trots att trafikverket har dömt ut detta som ej
genomförbart .

-Trots vägverkets inställning väljer man att gå vidare, det
är oansvarigt. Man måste se till hela regionens utveckling och hålla fast vid
det som faktiskt länge har varit planerat och lovat för de boende längs väg
288. För oss i Centerpartiet är det självklart att hela väg 288 borde bli
mötesfri, säger Johan Örjes (C)

För mer information, kontakta:

Johan Örjes, regionråd Centerpartiet
070-6115251

Olle Romlin, politisk sekreterare
070-5316024