Centerpartiet Välkomnar besked om fyrspår

I det förslag till nationell infrastrukturplan som Trafikverket presenterat idag finns fyrspår mellan Uppsala och Stockholm visserligen med, men planerad byggstart först år fram emot 2030. Det förutsätter också en överenskommelse om bostadsutbyggnad med berörda kommuner.

– I valrörelsen var Socialdemokraterna tydliga med att fyrspår mellan Stockholm och Uppsala en tydligt utpekad sträcka och att bygget skulle inledas före 2025. Nu verkar den bygget påbörjas först betydligt senare, säger Johan Örjes (C), regionråd och 2:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Trafikverkets utredning har visat att en utbyggnad är samhällsekonomiskt lönsam och har stora positiva effekter för regionen. Slutligen är det regeringen som fattar beslut om infrastrukturplanen och det finns därmed fortfarande möjlighet att påverka beslutet.

– Det är bra att det kommer ett förslag om en framtida utbyggnad, nu gäller det att kommuner, region och näringsliv ytterligare ökar argumentationen för att om möjligt få till fyrspår tidigare under perioden och för att förhindra att fyrspåret försvinner i förhandlingarna i regeringskansliet. Vi från Centerpartiet kommer att göra vår del, säger Johan Örjes (C).

Läs Johan Örjes kommentar i UNT och 24 Uppsala eller lyssna på p4 Uppland

För mer information, kontakta:

Johan Örjes (C) regionråd 070-611 52 51
Olle Romlin (C) politisk sekreterare 070–531 60 24