Centerpartiet vill prioritera infrastrukturen i hela länet

I en artikel i Enköpingsposten berättar Johan Örjes om Centerpartiet i region Uppsalas prioriteringar i den nationella infrastrukturplanen som nu är ute på remiss.

Centerpartiet vill bland annat prioritera en ombyggnation av Hjulstabron, en upprustning av väg 263 samt en satsning på att höja hastigheten på väg 70 mellan Simtuna och Kumla till 100 km/h.

– Ur ett nationellt perspektiv borde det vara 100-sträcka där, säger Johan Örjes, regionråd Centerpartiet

Hjulstabron finns heller inte med i den nationella planen som ett prioriterat objekt något som Johan Örjes anser är problematiskt:

-Det är väsentligt att ombyggnaden av bron blir av, det möjliggör att transporter flyttas från väg till sjöfart och det borde ligga i regeringens intresse, säger han

Läs hela artikeln i Enköpingsposten

För mer information, kontakta:
Johan Örjes, regionråd 070-6115251
Olle Romlin, politisk sekreterare 070-5316024